Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo "Giải pháp online hóa doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vân hành" do hiệp hội internet Việt Nam tổ chức

Ngày 9/6/2022, 100 sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh đã tham dự hội thảo “Giải pháp online hóa doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vận hành” do hiệp hội Internet việt nam tổ chức. Hội thảo là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Vietnam ICT Comm 2022 - Một trong những sự liện CNTT lớn nhất hàng năm tại Việt Nam, Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp Hội Internet Việt Nam và công ty cổ phần ADPEX, dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, Bộ Thông tin & Truyền thông. Qua buổi tham dự Hội thảo, sinh viên được trao đổi chuyên môn, tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại và tìm hiểu những giải pháp chuyển đổi số tốt nhất hiện nay.

Dưới đây là một vài hình ảnh sinh viên tham dự Hội thảo:

Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo Giải phép online hóa doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vân hành do hiệp hội internet Việt Nam tổ chức
Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo Giải phép online hóa doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vân hành do hiệp hội internet Việt Nam tổ chức
Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo Giải phép online hóa doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vân hành do hiệp hội internet Việt Nam tổ chức
Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo Giải phép online hóa doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vân hành do hiệp hội internet Việt Nam tổ chức
Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo Giải phép online hóa doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vân hành do hiệp hội internet Việt Nam tổ chức