Thông báo v/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân năm 2022

Phụ lục hướng dẫn nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt Tháng 10/2022 xem tại đây

Phu luc HD nhan bang TN T10 N2022.pdf Download