ĐÀO TẠO

STT

Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo

Bằng cấp

Thời gian đào tạo thiết kế

Mô tả chương trình

ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN

 

 

 

1

 

 

 

Tài chính Ngân hàng

Tài chính

 

 

 

Cử nhân

 

 

 

4 năm

Bản MTCTĐT

Ngân hàng

Bản MTCTĐT

Công nghệ tài chính (Fintech)

Bản MTCTĐT

Tài chính định lượng và quản trị rủi ro

Bản MTCTĐT

Tài chính và Quản trị doanh nghiệp

Bản MTCTĐT

 

2

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

 

Cử nhân

 

4 năm

Bản MTCTĐT

Digital Marketing

Bản MTCTĐT

Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng

Bản MTCTĐT

3

Kế toán

Kế toán-Kiểm toán

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

 

 

 

4

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị thương mại điện tử

 

 

Cử nhân

 

 

4 năm

Bản MTCTĐT

Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số

Bản MTCTĐT

Khoa học dữ liệu trong kinh doanh

Bản MTCTĐT

 

5

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

 

Cử nhân

 

4 năm

Bản MTCTĐT

Kinh doanh quốc tế

Bản MTCTĐT

Kinh tế và kinh doanh số

Bản MTCTĐT

6

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

7

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

 

Cử nhân

 

4 năm

Bản MTCTĐT

Song ngữ Anh – Trung

Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

1

Tài chính- Ngân hàng

Tài chính- Ngân hàng

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

2

Kế toán

Kế toán

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

3

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QUỐC TẾ SONG BẰNG

 

1

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Cử nhân (Do ĐH Bolton và HUB mỗi bên cấp một bằng)

4 năm

 

Bản MTCTĐT

Quản trị chuỗi cung ứng

Bản MTCTĐT

Marketing

Bản MTCTĐT

 

 

Tài chính

Cử nhân (Do ĐH Bolton và HUB mỗi bên cấp một bằng)

4 năm

 

Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QUỐC TẾ DO ĐỐI TÁC CẤP BẰNG

 

1

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Cử nhân (Do ĐH Bolton cấp bằng)

4 năm

 

Bản MTCTĐT

Quản trị chuỗi cung ứng

Bản MTCTĐT

Marketing

Bản MTCTĐT

 

Tài chính

 Tài chính

Cử nhân (Do ĐH Bolton cấp bằng)

4 năm

 

Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

1

Tài chính Ngân hàng

Tài chính

Cử nhân

4 - 4.5 năm

Bản MTCTĐT

Ngân hàng

 

2

Kế toán

Kế toán- Kiểm toán

Cử nhân

4 - 4.5 năm

Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

1

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

Cử nhân

2 năm

Bản MTCTĐT

2

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Cử nhân

2 năm

Bản MTCTĐT

SAU ĐẠI HỌC

THẠC SĨ

1

Tài chính Ngân hàng - HUB

 

Thạc sĩ

(Do HUB cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

2

Quản trị Kinh doanh - HUB

 

Thạc sĩ

(Do HUB cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

3

Luật Kinh tế - HUB

 

Thạc sĩ

(Do HUB cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

4

Quản trị Kinh doanh - ĐH Bolton 

 

Thạc sĩ

(Do ĐH Bolton cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

5

Tài chính doanh nghiệp và
Kiểm soát quản trị - ĐH Toulon

 

Thạc sĩ

(Do ĐH Toulon cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

TIẾN SĨ

1

Tài chính Ngân hàng – HUB

 

Tiến sĩ

(Do HUB cấp bằng)

3 năm

Bản MTCTĐT

2

Quản trị kinh doanh – HUB

 

Tiến sĩ

(Do HUB cấp bằng)

3 năm

Bản MTCTĐT

3

Tài chính Ngân hàng - ĐH Bolton

 

Tiến sĩ

(Do ĐH Bolton cấp bằng)

3 năm

Bản MTCTĐT

- Thông báo áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các chương trình đào tạo trình độ Đại học- Hình thức đào tạo Đại học chính quy 

- Thông báo v/v áp dụng chuẩn đầu ra Tin học và điều kiện học học phần Tin học ứng dụng đối với sinh viên ĐHCQ khóa 36 và ĐHCQ CLC Khóa 8