NGHIỆP VỤ - KỸ NĂNG

Ngoài các chương trình đào tạo dài hạn cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cũng cung cấp các khóa đào tạo các lớp nghiệp vụ ngắn hạn về quản trị, tài chính, ngân hàng định hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Các chương trình đào tạo được triển khai thông qua việc tuyển sinh đại chúng và đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp với mục tiêu:

      + Đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu chuyên môn sâu trong các lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán; Chứng khoán; Quản trị; Kinh tế Quốc tế và Luật kinh tế; Kỹ năng mềm; Văn hóa doanh nghiệp ….

      +  Đáp ứng nhu cầu trang bị thêm kiến thức chuyên ngành tài chính – ngân hàng cho các cá nhân được trang bị kiến thức ở các ngành khác.

  • Một số Khóa đào tạo ngắn hạn tiêu biểu:  

      - Nghiệp vụ giao dịch viên ngân hàng

      - Nghiệp vụ tín dụng và thẩm định giá

      - Nghiệp vụ trên phần mềm kế toán, thuế và hóa đơn điện tử

     - Các kỹ năng mềm phát huy năng lực cá nhân

  • Một số chương trình đào theo nhu cầu của doanh nghiệp tiêu biểu:

     - Đào tạo nghiệp vụ cho Quỹ tín dụng nhân dân

     - Chương trình đào tạo phát triển kỹ năng nhân viên ngân hàng

    - Nghiệp vụ thẩm định dự án, phân tích tín dụng, phân tích tài chính chuyên sâu dành cho nhân viên ngân hàng

     -  Phát triển năng lực lãnh đạo

     - Phân tích dữ liệu và chuyển đổi số trong kinh doanh

Trung tâm Đào tạo Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng (FBC) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1998 với nhiệm vụ triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn và dịch vụ tư vấn.  Trải qua 22 năm xây dựng phát triển, Trung tâm đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống Ngân hàng trong nước và quốc tế, các tổ chức tài chính, Doanh nghiệp...

FBC đẩy mạnh trong việc xây dựng chương trình học theo hướng tiếp cận thị trường lao động và nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp đồng thời quốc tế hóa chương trình giảng dạy để cung cấp các tiêu chuẩn chất lượng đào tạo và yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Đội ngũ giảng viên và bộ phận hỗ trợ đào tạo chuyên nghiệp. Giảng viên có nhiềm kinh nghiệm chuyên môn sâu, có học hàm học vị cao. Đặc biệt với sự tham gia của các giảng viên thỉnh giảng đang là lãnh đạo cấp cao của các Ngân hàng và Doanh nghiệp lớn.

Với phương châm "Chia Sẻ Tri Thức Cộng Hưởng Thành Công" FBC sẵn sàng cùng quý vị và các bạn tiếp bước thành công."

 

Khóa đào tạo Kỹ năng bán hàng nâng cao cho Agribank Lâm Đồng

 

Khóa đào tạo Kỹ năng Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp Viecombank Thủ Thiêm

 

 

Thông tin liên hệ :

    • Trung tâm Đào tạo Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng (Trường ĐH. Ngân hàng TP. HCM)
    • Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.CM; Điện thoại: 028 38216096; 0946 947 718.
    • Email: fbc@hub.edu.vn         Website: http://fbc.hub.edu.vn/            Fanpage: 56HD2