Một số thông tin cần biết về kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Một số thông tin cần biết về kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Năm 2023, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của Trường. Đây là thông tin được rất nhiều các bạn thí sinh, quý phụ huynh và các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm. Phòng TVTS & PTTH xin chia sẻ một số thông tin về kỳ thi: