Ký kết hợp tác chiến lược giữa HUB và VP Bank

Ký kết hợp tác chiến lược giữa HUB và VP Bank

Sáng ngày 05/05/2023, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (HUB) tổ chức họp báo và ký kết với các đơn vị tham gia ngày hội thực tập và việc làm lần thứ 15 năm 2023, trong đó đặc biệt là lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank).