Giới thiệu ngành Kinh tế quốc tế

Giới thiệu ngành Kinh tế quốc tế

Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế với thu nhập cao và trở thành công dân toàn cầu là những gì mà người học có thể đạt được sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế HUB

Ngành Luật Kinh tế - Tấm khiên pháp lý trên thương trường

Ngành Luật Kinh tế - Tấm khiên pháp lý trên thương trường

“Luật kinh tế” là các hoạt động kinh doanh của các cá nhân, tổ chức trong xã hội và việc quản lý kinh tế của nhà nước. Học “Luật kinh tế” để bảo vệ lợi ích chính đáng của xã hội, nhà nước, người tham gia vào kinh doanh.