Giới thiệu ngành Kinh tế quốc tế

Giới thiệu ngành Kinh tế quốc tế

Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế với thu nhập cao và trở thành công dân toàn cầu là những gì mà người học có thể đạt được sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế HUB