NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

         Cùng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sứ mạng của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM (HUB) là cung cấp cho xã hội, ngành ngân hàng những nghiên cứu có tầm ảnh hưởng, cùng tầm nhìn trở thành đại học tiên phong trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên ngành. Do vậy, trong chiến lược và vận hành của HUB, nghiên cứu khoa học luôn là một trong những trụ cột quan trọng.

         Trong những năm qua, với những chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, HUB đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ được thể hiện qua số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học đều có xu hướng tăng. Trong năm 2021, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường đã hoàn thành 03 đề tài cấp Bộ, Tỉnh; 23 đề tài cấp cơ sở và 295 bài báo khoa học trong nước. Nhà trường tập trung vào các nghiên cứu phục vụ cho công tác tư vấn, khuyến nghị chính sách cho chính phủ, bộ ngành, địa phương; chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn cho hệ thống doanh nghiệp và ngân hàng.

       Bên cạnh các nghiên cứu có ảnh hưởng đối với cộng đồng học thuật, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong nước. Số lượng và chất lượng công bố quốc tế của Trường đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đặc biệt, các bài báo khoa học thuộc danh mục Web of Science và Scopus của HUB năm học 2019  là hơn 88 bài tăng gấp 6 lần so với năm 2016. Số lượng  này tiếp tục được duy trì và tăng trưởng ổn định trong những năm sau đó năm 2020 là 90 bài, năm 2021 là 104 bài,  đưa HUB gia nhập tốp đầu trong nhóm các trường đại học khối ngành kinh tế có công bố quốc tế tốt nhất tại Việt Nam. Công bố quốc tế chính là điểm nổi bật, đánh dấu bước đột phá về hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường, thể hiện định hướng hội nhập và quốc tế hóa trong hoạt động nghiên cứu khoa học, và mong muốn khám phá, đóng góp các tri thức mới cho nhân loại.

         Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong thời gian qua cũng đã có nhiều khởi sắc với những mốc son giải thưởng vinh danh sinh viên HUB như: 01 Giải Ba - Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021; 01 Giải Nhất - Giải thưởng Olympic kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ V năm 2020; 01 Giải Nhì - Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020; Và nhiều giải thưởng tiêu biểu khác cũng đã vinh danh sinh viên HUB.

         Trong những năm qua, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, các hội thảo khoa học của HUB đã trở thành những diễn đàn uy tín, có tầm ảnh hưởng kết nối các học giả trong nước, quốc tế, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp.

         Website Viện Nghiên cứu Khoa học: https://viennckhcn.hub.edu.vn/

        Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (AJEB), trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Tạp chí Công nghệ Ngân hàng được thành lập và xuất bản số đầu tiên vào năm 2004.  Năm 2017, Tạp chí bắt đầu xuất bản phiên bản tiếng Anh, từ ngày 01/01/2019, cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt  được đổi tên thành Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Asian Journal of Economics and Banking – AJEB) đây là những cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình quốc tế hóa, mở rộng lĩnh vực và phạm vi ảnh hưởng của Tạp chí. Kinh tế và Ngân hàng châu Á (AJEB) đã trở thành một tạp chí quốc tế truy cập mở, xuất bản các bài báo chất lượng cao cũng như những nghiên cứu mới nhất và có mức độ ảnh hưởng cao về kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Phiên bản tiếng Anh của AJEB)  đã chính thức hiện diện trên cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản quốc tế EMERALD từ tháng 6 năm 2020. Theo Vietnam Citation Gateway, AJEB thuộc nhóm 4 tạp chí chuyên ngành Kinh tế - kinh doanh có chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) cao nhất.

Website : https://ajeb.hub.edu.vn/en/home