Thông tin Học bổng

Ngày 20/3/2023 Đại diện ban lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) để bàn về chương trình hoạt động hợp tác trong thời gian tới