Hoạt động Đoàn - Hội, CLB

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (Theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thông qua ngày 13/12/2017)

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. (Theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam được phê duyệt ngày 25/12/2009)

Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự định hướng của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh; Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và sự định hướng của Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Nhà trường.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Hiện nay, Đoàn trường quản lý 10 cơ sở Đoàn bao gồm các Đoàn khoa, Đoàn hệ, Đoàn viện với hơn 11.000 đoàn viên; Hội Sinh viên trường quản lý 09 cơ sở Hội bao gồm Liên chi Hội Sinh viên các khoa, hệ với hơn 12.000 hội viên; cùng với đó là hơn 35 Câu lạc bộ, Đội, Nhóm thuộc các lĩnh vực học thuật; kỹ năng; sở thích, văn hóa, nghệ thuật; thể thao; tình nguyện trực thuộc Đoàn trường, Hội Sinh viên trường, các Đoàn khoa.

Chương trình Liên hoan các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm và các cơ sở Đoàn - Hội

Đoàn trường, Hội Sinh viên trường hoạt động nhằm tạo môi trường, sân chơi bổ ích, hấp dẫn, sáng tạo cho toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên trường tham gia học tập và rèn luyện thông qua hoạt động giáo dục, vun đắp lý tưởng, đạo đức, tác phong; hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; hoạt động tình nguyện; hoạt động hội nhập quốc tế; hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên;…

 

Vào đầu mỗi năm học, dựa trên sự định hướng chủ đề hoạt động của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường xây dựng các chương trình phù hợp, sáng tạo, tức thời, đảm bảo đó sẽ là những sân chơi thú vị, hấp dẫn, thu hút đông đảo sinh viên trường tham gia.

 

Chương trình Liên hoan các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm và các cơ sở Đoàn - Hội

Khi tham gia các hoạt động, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên không chỉ có cơ hội rèn luyện, trau dồi các kỹ năng cần thiết, tạo hành trang vững chắc cho bản thân mà còn có cơ hội nhận được các danh hiệu cao quý như Sinh viên 5 tốt, Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác, Đoàn viên tiêu biểu, Hội viên tiêu biểu,…

 

Lễ Tuyên dương Sinh viên Ngân hàng năm tốt năm học 2019 - 2020

Một số hoạt động giáo dục, vun đắp lý tưởng, đạo đức, tác phong:

Vòng Chung kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần 2 năm 2020

-Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023

 

Sinh viên Ngân hàng 5 tốt tham gia Lễ Dâng hương - Báo công tại Nghĩa trang liệt sĩ Thủ Đức

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học BUH lần I năm 2021

Một số hoạt động tình nguyện:

Lễ Xuất quân Chiến dịch Mùa hè xanh 2019

Lễ Ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2021

Hoạt động Chiến dịch Mùa hè xanh

 

Hoạt động trong Chiến dịch Xuân tình nguyện

Hình ảnh hoạt động Chủ Nhật xanh

Một số hoạt động hội nhập quốc tế:

 

Chương trình SEED của Đội hình Chuyên Hội nhập giao lưu giữa sinh viên BUH và sinh viên Thuỵ Sỹ trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2018

Cuộc thi Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN PRIDE

Một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên:

Hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Hoạt động hỗ trợ Tân Sinh viên làm thủ tục nhập học

 

Vòng Chung kết Cuộc thi “Sinh viên BUH với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2021”

Chương trình Ngày hội Ký túc xá xanh trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh 2021

 

Cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Ngân hàng

Cùng với đó là đa dạng các hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội, các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm:

Vòng Chung kết Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Ngân hàng 2021 - CLB Nữ Sinh

 

Vòng Chung kết Cuộc thi Tôi, Khởi nghiệp 2019 - Câu lạc bộ FIC Entrepreneurship

Đêm nhạc Việt Nam Quê hương tôi lần X - CLB Dân ca và Nhạc cổ truyền.

 

VNXuKi’s Mini Liveshow - Đội Văn nghệ Xung kích.

 

Vòng Chung kết Cuộc thi Hùng biện Say To Succeed 2020 - Câu lạc bộ Hùng biện Mầm Sống

 

Vòng Chung kết Cuộc thi IRC - CLB Ngân hàng Quốc tế IBC

Đoàn trường, Hội Sinh viên trường cùng với các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm, các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc chắn chắn sẽ là môi trường bổ ích, hấp dẫn, thú vị để toàn thể các bạn sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tham gia học tập và rèn luyện theo hệ giá trị “Chính trực - Đoàn kết - Tiên phong”.