Viện, Trung tâm

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

……………………………

 

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

……………………………

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ NGÂN HÀNG CHÂU Á

  • Tổng biên tập: PGS.,TS Nguyễn Ngọc Thạch
  • Địa chỉ: Lầu 3, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) .39.144.634
  • Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
  • Website: https://ajeb.hub.edu.vn/vi

……………………………

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

……………………………

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KINH TẾ, TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG

  • Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Nhật
  • Địa chỉ: Tầng trệt, Cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tầng trệt, Nhà Hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

……………………………

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC

  • Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Ngọc Nga
  • Địa chỉ: Tầng trệt, Cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tầng trệt, Nhà Hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

……………………………