Viện, Trung tâm

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

……………………………

 

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

……………………………

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ NGÂN HÀNG CHÂU Á

 • Tổng biên tập: PGS.,TS Nguyễn Ngọc Thạch
 • Địa chỉ: Lầu 3, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) .39.144.634
 • Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Website: https://ajeb.hub.edu.vn/vi

……………………………

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 • Giám đốc: ThS. Nguyễn Trung Trí
 • Địa chỉ: Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.971.633
 • Email: trungtamhtsv@hub.edu.vn
 • Website: http://csb.edu.vn/

……………………………

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KINH TẾ- TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG

 • Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Nhật
 • Địa chỉ: Tầng trệt, Cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.962.082
 • Email: fbc@hub.edu.vn
 • Website: http://fbc.hub.edu.vn/

……………………………

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC

 • Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Ngọc Nga
 • Địa chỉ: Tầng trệt, Cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) .38.214.055
 • Email: trungtamnnth@hub.edu.vn
 • Website: http://flic.edu.vn/

……………………………