Viện, Trung tâm

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 • Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Lương Thị Thu Thủy
 • Địa chỉ: Lầu 2, Cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.214.660
 • Email: saigonisb@hub.edu.vn
 • Website: http://saigonisb.hub.edu.vn/

……………………………

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

……………………………

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ NGÂN HÀNG CHÂU Á

 • Tổng biên tập: PGS.,TS Nguyễn Ngọc Thạch
 • Địa chỉ: Lầu 3, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) .39.144.634
 • Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Website: https://ajeb.hub.edu.vn/vi

……………………………

TRUNG TÂM SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

……………………………

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA VÀ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 • Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Nhật
 • Địa chỉ: Tầng trệt, Cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tầng trệt, Nhà Hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

……………………………

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Ngọc Nga
 • Địa chỉ: Tầng trệt, Cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tầng trệt, Nhà Hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

……………………………

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

……………………………

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỊCH VỤ VÀ LƯU TRÚ SINH VIÊN

……………………………