Hợp tác doanh nghiệp

Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Sáng 07/04/2022, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) và công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (MWG) đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đào tạo, hoạt động thực tập, kiến tập doanh nghiệp cho sinh viên và một số hoạt động khác giữa hai bên.