Hợp tác doanh nghiệp

Ký kết hợp tác chiến lược giữa HUB và VP Bank

Ký kết hợp tác chiến lược giữa HUB và VP Bank

Sáng ngày 05/05/2023, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (HUB) tổ chức họp báo và ký kết với các đơn vị tham gia ngày hội thực tập và việc làm lần thứ 15 năm 2023, trong đó đặc biệt là lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank).

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh với Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Việt Nam

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh với Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Việt Nam

Ngày 30/03/2023, tại Hội trường lớn cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Việt Nam.