Đội ngũ Giảng viên - Nhà khoa học

HUB có gần 500 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Đội ngũ giảng viên bao gồm: 18 Phó Giáo sư, 142 Tiến sĩ và 239 Thạc sĩ được đào tạo tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, vừa là các chuyên gia, nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm, vừa là những thầy cô tận tâm với sinh viên. Trường có đội ngũ 100 giáo sư, tiến sĩ thỉnh giảng đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước: