Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 4366

2. Các ngành, chương trình đào tạo và phân bổ chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh: 

Bảng 1. Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Dự kiến

 Ký hiệu các tổ hợp môn

A00: Toán, Vật lý, Hoá học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A03: Toán, Vật lí, Lịch sử

A04: Toán, Vật lí, Địa lí

A05: Toán, Hóa học, Lịch sử

A07: Toán, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

 • Phương thức 1: (301) - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của BGD&ĐT và của Trường áp dụng cho tất các các ngành, chương trình đào tạo.
 • Phương thức 2: (410) – Tổng hợp - Kết hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT để xét tuyển.
 • Phương thức 3: (401) - Xét kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  tố chức để xét tuyển.
 • Phương thức 4: (100) - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
 • Phương thức 5: Xét học bạ THPT và phỏng vấn chỉ áp dụng cho Chương trình Đại học chính quy Quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng.

            Lưu ý: Các phương thức tuyển sinh của Trường:

 • Không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển đối với phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024;
 • Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển được nêu cụ thể tại nguyên tắc xét tuyển theo từng phương thức.
 • Nếu xét tuyển theo từng phương thức trước đó không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức tiếp theo.

3. Điểm ưu tiên

            Áp dụng Điều 7, khoản 1, 2, 3, 4 của Quy chế tuyển sinh hiện hành (cộng điểm ưu tiên chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023 và 2024, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh năm 2024 truy cập tại đây)

Bảng quy đổi điểm khu vực ưu tiên

Khu vực

Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Phương thức Tổng hợp

Phương thức xét kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT

KV3

0

0

0

KV2

0.25

1.25

3.75

KV2-NT

0.5

2.5

7.5

KV1

0.75

3.75

11.25

Bảng quy đổi điểm đối tượng ưu tiên

Đối tượng

 Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

 Phương thức Tổng hợp

Phương thức xét kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT

ĐT01 đến ĐT04

2

10

30

ĐT05 đến ĐT07

1

5

15

Lưu ý:

- Tổng điểm đạt được (phương thức Tổng hợp) là tổng số điểm quy đổi dựa trên học bạ và thành tích học tập ở bậc THPT không bao gôm điểm ưu tiên.

- Tổng điểm đạt được (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT) là tổng điểm tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

Tổng điểm ưu tiên của thí sinh khi có tổng điểm đạt được từ 22,5 trở lên (Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT)

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5]

× Tổng mức điểm ưu tiên được quy đổi ở bảng trên

Tổng điểm ưu tiên của thí sinh khi có tổng điểm đạt được từ 112,5 trở lên (Phương thức Tổng hợp)

Điểm ưu tiên = [(150 – Tổng điểm đạt được)/37,5] × Tổng mức điểm ưu tiên được quy đổi ở bảng trên

Tổng điểm ưu tiên của thí sinh khi có tổng điểm đạt được từ 337.5 trở lên (Phương thức xét kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT)

Điểm ưu tiên = [(450 – Tổng điểm đạt được)/112,5] × Tổng mức điểm ưu tiên được quy đổi ở bảng trên

          Ghi chú: Nếu có môn thi nhân hệ số thì tổng điểm đạt được quy đổi về thang điểm tương ứng với phương thức đó.

4. Các phương thức xét tuyển 

Nguyên tắc xét tuyển chung:

       Các phương thức xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2024 của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh là độc lập, thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức khác nhau.

         Đối với các phương thức xét tuyển sớm (phương thức tổng hợp và phương thức đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT): trong trường hợp thí sinh đăng ký nhiều phương thức và nguyện vọng xét tuyển đồng thời, thí sinh phải thực hiện việc xác định thứ tự ưu tiên theo phương thức và nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Trường. Khi thực hiện việc xét tuyển thí sinh chỉ được trúng tuyển ở 01 phương thức và nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong số các phương thức và nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển vào một ngành/chương trình của Trường.

            4.1. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

            a. Điều kiện đăng ký xét tuyển

            Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Điều 8 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 và quy chế xét tuyển đại học chính quy của Trường về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. 

            b. Nguyên tắc xét tuyển

            Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            4.2. Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tổng hợp

            Phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM (Phương thức 2) là phương thức xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT của thí sinh. Được quy định cụ thể như sau:

            a. Điều kiện đăng ký xét tuyển

            Thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2024, 2023 và thỏa các điều kiện sau:

               - Thí sinh có điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;

            - Điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký HK1 - Lớp 11, HK2 - lớp 11 và HK1 - lớp 12 đạt từ 72 trở lên (không bao gồm bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và điểm quy đổi theo tiêu chí khác).

            b. Cách thức tính điểm xét tuyển

        Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi theo tổ hợp môn + Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) + tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).

            Điểm quy đổi theo tổ hợp môn = Điểm quy đổi (Điểm TB theo tổ hợp HK1 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm TB theo tổ hợp HK2 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm TB theo tổ hợp HK1 lớp 12.

            Điểm quy đổi theo tiêu chí khác = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh + Điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + Điểm quy đổi Trường chuyên/Năng khiếu + Điểm quy đổi xếp loại HSG.

            - Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận ở Bảng 3 được quy đổi sang điểm ở Bảng 2 để cộng vào điểm xét tuyển.

            - Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, cấp quốc gia tất cả các môn học THPT được quy đổi điểm ở Bảng 2 cộng vào điểm xét tuyển.

            - Thí sinh học các Trường chuyên/ năng khiếu theo danh mục của Trường được quy đổi điểm ở Bảng 2 cộng vào điểm xét tuyển. Danh sách các trường chuyên/năng khiếu truy cập tại đây.

            - Thí sinh xếp loại học lực Giỏi của 3 học kỳ: Học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 được quy đổi điểm cộng vào điểm xét tuyển theo Bảng 2.

            Ví dụ: Thí sinh chọn tổ hợp D01 (Toán - Văn - Anh).

            Điểm quy đổi theo tổ hợp môn = Điểm quy đổi (Điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 1 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 2 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 1 lớp 12).

 Bảng 2. Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của Phương thức xét tuyển tổng hợp.

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Dự kiến

            (***) Điểm quy đổi theo các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương vui lòng xem tại Bảng 3.

      Bảng 3. Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng anh quốc tế theo IELTS được chấp nhận. Trường chỉ nhận các loại chứng chỉ được liệt kê trong Bảng sau:

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Dự kiến

Ghi chú: Chứng chỉ VSTEP do trung tâm ngoại ngữ tin học của trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cấp.

Lưu ý:

- Tổ hợp môn xét tuyển xem tại Bảng 1

- Không có môn học nhân hệ số trong tổ hợp môn đối với phương thức này.

- Thí sinh quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thi từ ngày 15/6/2022 đến nay.

- Điểm trung bình tổ hợp môn được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực của Phương thức xét tuyển tổng hợp được quy đổi theo thang điểm 150 và thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT hiện hành. Thí sinh tham khảo chi tiết  tại mục 3 điểm ưu tiên của thông báo này.

c. Nguyên tắc xét tuyển:

- Thí sinh được đăng ký tối đa 07 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;

- Xét theo điểm sau khi đã quy đổi từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học tập của học kỳ 1 năm lớp 12.

4.3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2024

a. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2024 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT; Có điểm trung bình học tập HK1, HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên.

Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khi có phổ điểm kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2024 trên trang tuyển sinh của Trường www.tuyensinh.hub.edu.vn.

Thí sinh xem thông tin kỳ thi V-SAT tại link: https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/06-truong-dai-hoc-se-su-dung-ket-qua-thi-danh-gia-dau-vao-tren-may-tinh-cua-dai-hoc-ngan-hang-tp-ho-chi-minh-106046.html.

Thí sinh xem lịch thi V-SAT tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh https://flic.edu.vn/hubsa/lich-thi

 

b. Nguyên tắc xét tuyển

- Thí sinh được đăng ký tối đa 07 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;

- Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có); xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng cụ thể tại mục “3.Điểm ưu tiên” của thông báo này ; và được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT hiện hành.

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:

          Điểm xét tuyển (ĐXT) = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:

          Điểm xét tuyển (ĐXT) = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên

(Điểm xét tuyển được quy về thang điểm 450, điểm số thập phân được làm tròn đến hai chữ số thập phân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cộng điểm học tập của học kỳ 1 năm lớp 12.

- Thí sinh được tham gia nhiều đợt thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2024. Kết quả thi của các đợt thi trong năm chỉ được xét tuyển vào đúng năm tuyển sinh và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức này.

4.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

a. Điều kiện đăng ký xét tuyển

- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Ngưỡng điểm đảm bảo đầu vào dự kiến: 18. Trường sẽ thông báo thay đổi ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển (nếu có) sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên trang tuyển sinh của Trường www.tuyensinh.hub.edu.vn và theo lịch chung của Bộ GD&ĐT.

b. Nguyên tắc xét tuyển

Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. Điểm xét tuyển bao gồm: kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2024 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:

            Điểm xét tuyển (ĐXT) = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:

            Điểm xét tuyển (ĐXT) = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên

            (Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

            Lưu ý: Điểm ưu tiên đối với thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT hiện hành.

            - Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc ĐXT từ cao đến thấp;

            - Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;

            - Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ)”.

            4.5. Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Áp dụng cho chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng và cử nhân Pathway)

            a. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

            b. Nguyên tắc xét tuyển

            - Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12;

            - Thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) với Hội đồng tuyển sinh;

            - Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau:

 •      Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.5 trở lên; hoặc tương đương;
 •        Đạt điểm đánh giá của Hội đồng tuyển sinh từ 80% trở lên.

5. Học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

    5.1. Mức học phí dự  kiến:

         - Học phí Chương trình Đại học chính quy: Dự kiến năm học 2024 – 2025: 10.557.000đ / học kỳ.

        - Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), đại học chính quy (tiếng Anh bán phần): Dự kiến năm học 2024-2025: 20.267.500đ / học kỳ.

        - Học phí Đại học chính quy chương trình đào tạo đặc biệt: Dự kiến năm học 2024-2025: 20.267.500đ/ học kỳ.

        - Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau:

 •         Tổng học phí tối đa: 216.5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).
 •          Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 27.000.000 đ/học kỳ.
 •          Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

       - Học phí Chương trình cử nhân Pathway

            + Giai đoạn 1 – Học tại SaigonISB

Tổng học phí: khoảng 100 triệu đồng / 2 năm

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật và được đóng trước mỗi học kỳ.

+ Giai đoạn 2 – Học tại trường Đại học đối tác

Học phí tùy theo từng năm và từng trường đối tác.

Lưu ý: Số môn học có thể nhiều hơn, tùy chuyên ngành đào tạo và kết quả học tập (GPA) Giai đoạn 1.

5.2. Lộ trình tăng học phí:

- Đối với hệ đại học chính quy:  Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà Nước.

- Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), đại học chính quy chương trình đào tạo đặc biệt: Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), đại học chính quy chương trình đào tạo đặc biệt năm học 2024 – 2025 tăng không quá 10%.

- Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng:  Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy  quốc tế song bằng và do đối tác cấp bằng năm học 2024 – 2025 tăng không quá 15%. Học phí công bố từ đầu năm học và cam kết không đổi cho toàn khóa học (4 năm).

- Đối với Chương trình cử nhân Pathway:

Giai đoạn 1 – Học tại SaigonISB

Tổng học phí: khoảng 100 triệu đồng /2 năm

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm chương trình tiếng Anh tăng cường và kỹ năng mềm

+ Giai đoạn 2 – Học tại trường Đại học đối tác

Mức tăng học phí tùy theo từng năm và từng trường đối tác.

Lưu ý: Số môn học có thể nhiều hơn, tùy chuyên ngành đào tạo và kết quả học tập (GPA) Giai đoạn 1.

6. Các chương trình đào tạo

      6.1. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao (tiếng Anh bán phần)Chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế)

            Chương trình đại học chính quy chất lượng cao (tiếng Anh bán phần) và Chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế) là hướng phát triển nâng cao của hệ đại học chính quy, có các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn Chương trình ĐHCQ chuẩn. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao (tiếng Anh bán phần) và Chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế) của HUB mang đến cho người học chất lượng giáo dục ưu việt, chuẩn đầu ra vượt trội và cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Chương trình có các ưu điểm nổi bật bao gồm: 

 • Chương trình đào tạo được quốc tế hóa, tiếp cận chương trình của các trường đại học quốc tế; nhiều học phần chuyên ngành được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh; cơ hội chuyển tiếp học tập theo mô hình 1+3, 2+2, 3+1; tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên tại các trường đại học nước ngoài uy tín.
 • Nội dung chương trình đào tạo hiện đại định hướng chuyển đổi số: Ngành TCNH định hướng Fintech, Ngành QTKD định hướng E – Business, Ngành Kế toán định hướng Digital – Accounting, Hệ thống thông tin quản lý theo hướng hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số, Kinh tế quốc tế theo hướng kinh doanh số, Ngôn ngữ Anh chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế).
 • Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên xuất sắc, được tuyển chọn của HUB, giảng viên thỉnh giảng nước ngoài và chuyên gia từ các tổ chức tài chính, doanh nghiệp.
 • Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường với 300 tiết miễn phí, tiếng Anh chuyên ngành và môi trường học tập bằng tiếng Anh từ thấp đến cao giúp sinh viên dần nâng cao trình độ, có thể sử dụng được tiếng Anh thành thạo tiếng Anh trong chuyên môn và cuộc sống, thích ứng với môi trường làm  việc quốc tế.
 • Chương trình đào tạo Kỹ năng miễn phí với các kỹ năng mềm rất hiện đại chuẩn bị cho môi trường làm việc tương lai, hoạt động ngoại khóa phong phú, cùng các chương trình tham quan, kiến tập, giao lưu tại doanh nghiệp đem đến sự năng động, tự tin và tác phong chuyên nghiệp.
 • Sĩ số lớp giới hạn khoảng 40 người, phương pháp giảng dạy hiện đại mang tính tương tác cao; hoạt động nghiên cứu khoa học được chú trọng giúp sinh viên hình thành, trau dồi kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề dựa trên các mô hình, dữ liệu và lập luận khoa học.
 • Nguồn học bổng dồi dào của HUB và cơ hội nhận thêm học bổng riêng của Chương trình chất lượng cao (tiếng Anh bán phần).
 • Phòng học hiện đại, khuôn viên rộng rãi, với công viên, cây xanh thoáng mát, thư viện, các phòng thực hành mô phỏng, ký túc xá, sân vận động, nhà thi đấu ở cơ sở tại TP. Thủ Đức; sinh viên còn có cơ hội trải nghiệm học tập tại Cơ sở Quận 1, khu trung tâm tài chính.

Thí sinh đăng ký xét tuyển chung 3 ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh. Các ngành khác, thí sinh đăng ký xét tuyển riêng. Thí sinh trúng tuyển chương trình được ưu tiên bố trí vào ở Ký túc xá.

Xem thông tin chi tiết về chương trình chất lượng cao (tiếng Anh bán phần) và chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế) tại: www.clc.hub.edu.vn

       6.2. Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng

            Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính).:

            Sinh viên tốt nghiệp được nhận (i) bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và (ii) bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).

 • Ưu điểm của chương trình:

            - Sinh viên tốt nghiệp được nhận 02 bằng cử nhân có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.

            - Sinh viên được tập trung đào tạo tiếng Anh trong năm học đầu tiên với quy mô lớp từ 10-15 sinh viên, nhằm nhanh chóng đạt trình độ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương.

            - Các môn ngành, chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo chuẩn chương trình quốc tế bởi giảng viên xuất sắc nhất của HUB, ĐH Bolton.

            - Chương trình đào tạo hướng nghiệp, sinh viên được tiếp xúc với các doanh nghiệp ngay từ năm nhất thông qua các hoạt động tham quan doanh nghiệp, trao đổi nói chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực, ...

            - Cơ hội chuyển tiếp sang các ĐH đối tác hàng đầu thế giới như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% thế giới, #108 theo QS 2021, #118 theo THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% thế giới, #214 theo QS 2021, #195 theo THE 2021, ĐH Griffith (Úc) – Top 1,5% thế giới, #303 theo QS 2021, #201-250 theo THE 2021 ...

            - Ngoài học bổng dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng chính phủ các nước (Canada-ASEAN, Irish Aid IDEAS, Eiffel France,...) hoặc học bổng giảm học phí, học bổng tham gia các chương trình hoạt động trao đổi và giao lưu với các trường đại học danh tiếng tại Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, ...

            - Địa điểm học tập tại Cơ sở Quận 1 với cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớp học nhỏ.

Thông tin chi tiết xem tại: http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/

       6.3. Chương trình đại học chính quy chuẩn

            Chương trình đại học chính quy chuẩn được xét tuyển riêng theo từng ngành, một số ngành học sau 01 học kỳ sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành theo ngành học đã trúng tuyển, căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu, kết quả học tập.

     Các ngành và chuyên ngành chương trình đại học chính quy chuẩn (Xem chi tiết tại website: https://hub.edu.vn/dao-tao#chinh-quy-chuan).

       6.4. Chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng và Cử nhân Pathway

          a) Chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng: (Căn cứ theo Quyết định cho phép đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Số 2529/QĐ-BGDĐT ngày 03/09/2020).

       Ngành Quản trị kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính) của Đại học Bolton (Anh quốc).

          b) Chương trình Cử nhân Pathway:

         Cử nhân Pathway là mô hình du học chuyển tiếp, trở thành xu hướng toàn cầu hiện nay, chiếm ưu thế với lựa chọn linh hoạt giữa các mô hình học tập, ngành học và điểm đến du học. Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng bậc đại học và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, sau đó chuyển tiếp du học và lấy bằng tại các trường Đại học hàng đầu trên thế giới.

Chương trình đào tạo

 • Giai đoạn 1 – Học tại HUB: Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng bậc Cử nhân, rèn luyện kỹ năng học tập và tiếng Anh
 • Giai đoạn 2 – Học tại nước ngoài: Sinh viên chọn một trong các Đại học liên kết với HUB, ngành đào tạo và mô hình đào tạo tương ứng để du học:

Đại học tại Úc (2+2) : nhập học vào tháng 2 và tháng 7, bao gồm Đại học Macquarie, Đại học Griffith, Đại học Adelaide dành cho chương trình Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Marketing, Quản lý và Phân tích kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhà hàng và khách sạn...

Đại học tại New Zealand (2+2): nhập học vào tháng 2 và tháng 7 tại Đại học Lincoln dành cho các ngành Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Kế toán và Tài chính, Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế toàn cầu, Thực phẩm và kinh tế tài nguyên, Quản lý du lịch và khách sạn, Marketing...

Đại học tại Anh (2+1): nhập học vào tháng 2 và tháng 7 tại Đại học Bolton chuyên ngành Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành Tài chính, Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing và Quản trị kinh doanh...

Đại học tại Pháp (2+1): nhập học vào tháng 2 và tháng 7 tại Đại học Normandie dành cho các ngành Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế và Quản lý chuỗi cung ứng....

 • Ưu điểm của chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng và Cử nhân Pathway

       - Các văn bằng có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.

     - Sinh viên được tập trung đào tạo tiếng Anh trong năm học đầu tiên với quy mô lớp từ 10-15 sinh viên, nhằm nhanh chóng đạt trình độ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương.

      - Các môn ngành, chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo chuẩn chương trình quốc tế bởi giảng viên xuất sắc nhất của HUB, ĐH Bolton và các trường đại học đối tác.

       - Phương pháp giảng dạy hiện đại giúp sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, năng lực tự học và phát triển toàn diện các kỹ năng; đồng thời giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc độc lập và tự tin giải quyết vấn đề.

       - Cơ hội tuyển thẳng đặc cách vào năm 02 của Chương trình đối với sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh theo yêu cầu.

      - Cơ hội chuyển tiếp sang các ĐH đối tác hàng đầu thế giới như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% thế giới, #108 theo QS 2021, #118 theo THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% thế giới, #214 theo QS 2021, #195 theo THE 2021, ĐH Griffith (Úc) – Top 1,5% thế giới, #303 theo QS 2021, #201-250 theo THE 2021 ...

      - Được hỗ trợ tư vấn hồ sơ, visa và các thủ tục liên quan để đi tham gia chuyển tiếp tại các trường ĐH đối tác. Ngoài ra, sinh viên chương trình cử nhân Pathway còn nhận được học bổng và các ưu đãi về học phí dành cho sinh viên HUB khi tham gia học tập tại các trường đối tác.

      - Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên có cơ hội được chuyển tiếp lên bậc học cao hơn và nhận bằng Thạc sĩ quốc tế chỉ trong vòng 1 năm.

       - Thông tin chi tiết xem tại: http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/

7. Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển

7.1. Phương thức 1: Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7.2 Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tổng hợp theo quy chế tuyển sinh của Trường.

Bước 1: Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển tại link: xettuyen.hub.edu.vn, sau khi đăng ký xét tuyển thí sinh in phiếu đăng ký từ trang đăng ký.

Bước 2: Nộp hồ sơ về Trường trực tiếp hoặc qua bưu điện. Địa điểm nhận hồ sơ thí sinh xem chi tiết tại mục a và Hồ sơ thí sinh xem chi tiết tại mục b.

Bước 3: Thí sinh thực hiện đóng lệ phí xét tuyển. Thí sinh có thể chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp (xem chi tiết tại mục c).

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM phải hoàn tất 03 bước trên.

a. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Nộp qua đường bưu điện:  Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.

Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2024”

- Nộp trực tiếp tại Trường:

Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

Hoặc: Tầng trệt, Nhà Hiệu bộ - 56 Hoàng Diệu 2 – Phường Linh Chiểu – TP. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

b. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:

- Đợt 1:

+ Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Dự kiến từ ngày 25/03/2024 đến ngày 15/6/2024.

+ Trường thông báo kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 30/6/2024;

Thí sinh được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Trường gọi thí sinh xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Đợt 2: Theo thông báo của Trường (nếu có).

Ghi chú: Thời gian nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện.

c. Hồ sơ xét tuyển gồm có:  

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực);

- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có);

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có);

- Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có);

- Giấy xác nhận điểm hoặc bản sao học bạ cụ thể như sau:

+ Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT:  Nộp giấy xác nhận điểm có xác nhận của trường THPT (Mẫu giấy xác nhận điểm đính kèm). Trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học.

+ Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2023: Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).

d. Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/nguyện vọng.

Cách nộp lệ phí:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1

+ Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ.

Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 1111.000.000.4541

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  -  Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Nội dung:Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH –CCCD – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”.

Ví dụ: Nguyễn Văn A ngày sinh 25/7/2022, căn cước công dân: 023569874, số điện thoại: 0903055286, đăng ký 02 nguyện vọng.

Nộp dung nộp lệ phí: NGUYỄN VĂN A – 25.07.2002- 0235698740903055286 – 2 NV.

- Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành thanh toán lệ phí tuyển sinh trước khi kết thúc thủ tục đăng ký dự tuyển.

- Trường không hoàn trả lại khoản thu dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển liên quan đến hồ sơ xét tuyển không hợp lệ hoặc không đầy đủ theo quy định của Trường.

       7.3 Phương thức 3:  Phương thức xét kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2024

Bước 1: Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển tại link: xettuyen.hub.edu.vn, sau khi đăng ký xét tuyển thí sinh in phiếu đăng ký từ trang đăng ký.

Bước 2: Nộp hồ sơ về Trường trực tiếp hoặc qua bưu điện. Địa điểm nhận hồ sơ thí sinh xem chi tiết tại mục a và Hồ sơ thí sinh xem chi tiết tại mục b.

Bước 3: Thí sinh thực hiện đóng lệ phí xét tuyển. Thí sinh có thể chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp (xem chi tiết tại mục c).

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM phải hoàn tất 03 bước trên.

 1. Địa điểm nhận hồ sơ:

Tương tự như mục 6.2 áp dụng đối với Phương thức xét tuyển tổng hợp theo quy chế tuyển sinh của Trường.

            b. Hồ sơ xét tuyển

            - Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);

            - Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực);

            - Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có);           

           - Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi V-SAT năm 2024 (đối với thí sinh không tham dự kỳ thi V-SAT tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) (bản photo chứng thực);

            - Giấy xác nhận điểm hoặc bản sao học bạ cụ thể như sau:

            + Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Nộp giấy xác nhận điểm có xác nhận của trường THPT (Mẫu giấy xác nhận điểm đính kèm) hoặc học bạ (5 học kỳ, photo chứng thực) . Trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học.

            + Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2023 trở về trước: Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).

            c. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:

            + Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển dự kiến từ ngày 12/04/2024 đến 17h00 ngày 15/6/2024.

            + Lịch thi V-SAT của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh công bố tại website https://flic.edu.vn/hubsa/lich-thi.

            + Trường thông báo kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 30/6/2024;

            Thí sinh được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Trường gọi thí sinh xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

            d. Lệ phí xét tuyển:

Tương tự như mục 6.2 áp dụng đối với Phương thức xét tuyển tổng hợp theo quy chế tuyển sinh của Trường.

      7.4 Phương thức 4: Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:

            Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     7.5 Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Áp dụng đối với Chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng và cử nhân Pathway)

            a. Địa điểm nhận hồ sơ

            - Phòng Tuyển sinh quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM - Tầng trệt – 39 Hàm Nghi – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.

            - Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Cử nhân quốc tế”

            b. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển:

STT

Đợt nộp hồ sơ

Thời gian

Công bố kết quả

1

Đợt 1

1/3 đến 31/5

Công bố kết quả hàng tháng theo từng đợt nộp hồ sơ

 

2

Đợt 2

1/6 đến 30/6

3

Đợt 3

1/7 đến 10/7

4

Đợt 4

11/7 đến 20/7

5

Đợt 5

21/7 đến 31/7

6

Đợt 6

1/8 đến 10/8

7

Đợt 7

16/8 đến 31/8

8

Đợt 8

01/9 đến 15/9

c. Hồ sơ gồm có

            - Đơn dự tuyển (Nhận trực tiếp tại Phòng tuyển sinh quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM hoặc download Đơn tại website: http://bit.do/hubibp);

            - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (01 bản tiếng Việt có công chứng và 01 bản tiếng Anh có công chứng);

            - Học bạ nguyên cuốn (01 bản tiếng Việt có công chứng và 01 bản tiếng Anh có công chứng), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của Trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực;

            - Chứng chỉ tiếng Anh (Nếu có);

            - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (01 bản tiếng Việt có công chứng);

            - 04 tấm hình 3x4 (Hình thẻ chụp không quá 06 tháng).

            d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển

            - Lệ phí xét tuyển : 500.000 đồng/hồ sơ

            - Cách nộp lệ phí:

            + Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1

            + Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ.)

            Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

            Số tài khoản: 133691709

            Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu  -  Phòng giao dịch Bình Chánh

            Nội dung:Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – CMND/CCCD – SỐ ĐIỆN THOẠI – IBP21”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 271921999 – 0903055286 – IBP21

            Lưu ý: Trường không hoàn trả lại hồ sơ xét tuyển cho thí sinh dưới mọi trường hợp.

     7.6 Lưu ý đối với các phương thức đăng ký xét tuyển tại Trường

            - Thí sinh đăng ký xét tuyển vào HUB bằng các phương thức Tổng hợp; Phương thức Ưu tiên xét tuyển thẳng và Phương thức xét kết quả thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính phải đăng ký thông tin xét tuyển trên hệ thống Quốc Gia (https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) hoặc đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp (thí sinh tự do) phải thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản. Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo kế hoạch của BGDĐT.

            - Các mốc thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển có thể được điều chỉnh nếu có sự thay đổi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

          - Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển; thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể xem thông tin liên hệ ở mục số 9 để liên hệ với cán bộ hỗ trợ công tác tuyển sinh và được hướng dẫn cụ thể.

8. Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển các năm trước

     8.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT

NGÀNH ĐÀO TẠO 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Chương trình cử nhân Chất lượng cao (tiếng Anh bán phần)

18.0

20.15

22.30

25.25

23.1

24.10

Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng

 

15.56

22.30

25.25

23.1

24.50

Chương trình đại học chính quy chuẩn

 

1 - Tài chính - Ngân hàng

19.1

21.75

24.85

25.65

25.05

24.90

2 - Quản trị kinh doanh

20.0

22.50

25.24

26.25

25.35

25.05

3 - Kế toán

19.5

21.90

24.91

25.55

25.15

24.87

4 - Kinh tế quốc tế

20.6

22.80

25.54

26.15

24.65

25.24

5 - Hệ thống thông tin quản lý

18.6

21.20

24.65

25.85

24.55

24.60

6 - Luật kinh tế

18.7

21.30

24.75

26.00

25.00

25.07

7 - Ngôn ngữ Anh

20.2

22.30

24.44

26.46

22.56

24.38

8.2. Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp

TT

Chương trình đào tạo

Điểm Chuẩn Năm 2020

Điểm Chuẩn Năm 2021

Điểm Chuẩn Năm 2022

Điểm Chuẩn Năm 2023

1

Chương trình ĐHCQ chất lượng cao (tiếng Anh bán phần)

Chưa áp dụng

Chưa áp dụng


109
 

106

2

Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng

Chưa áp dụng

Chưa áp dụng

109

106

9. Thông tin liên hệ:

            a. Chương trình đại học chính quy (Bao gồm ĐHCQ chuẩn, ĐHCQ chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), ĐHCQ Quốc tế song bằng)

            - Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu:

            - Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            - Tầng trệt, Nhà Hiệu bộ - 56 Hoàng Diệu 2 – Phường Linh Chiểu – TP. Thủ Đức

            - Điện thoại: 028. 38211704 - 028. 38212430 - (028) 38.971.638 – (028)38971652

            - Hotline chương trình ĐHCQ chuẩn: 0888 35 34 88 

            - Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao (tiếng Anh bán phần) và chương trình đào tạo đặc biệt0909 69 12 69

            - Hotline chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng: 0865 118 128

Website: 
http://tuyensinh.hub.edu.vn/
http://clc.hub.edu.vn  Chương trình chất lượng cao (tiếng Anh bán phần) và chương trình đào tạo đặc biệt

http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan (Chương trình quốc tế song bằng)

Email: tuvantuyensinh@hub.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocnganhang/
Youtube: HUB Channel

            b. Chương trình ĐHCQ Quốc tế do đối tác cấp bằng
- Viện Đào tạo Quốc tế

Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028. 38214660 ( Ext 102,107)
Hotline: 0865 118 128
Websitehttp://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan
Email: saigonisb.ba@hub.edu.vn
Facebook:@saigonisb.buh

            c. Liên hệ tư vấn và đăng ký thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính do Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam (VSTEP)

            Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học 

            Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi, Quận 1; ĐT: 028 38 214 055; Hotline: 090 990 1277

            Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Tp. Thủ Đức; ĐT: 028 38 971 649

            Email: info@flic.edu.vn; Website: www.flic.edu.vn

            https://www.facebook.com/flic.edu/

 + Truy cập để biết thêm thông tin về kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính https://hubsa.flic.edu.vn/

 + Truy cập để biết thêm thông tin về kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam (VSTEP) www.flic.edu.vn

Truy cập để xem đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 Tại đây.

Đơn đề nghị xác nhận kết quả học tập THPT_2024.pdf Download