Báo đài tham gia đưa tin về Hội thảo kinh tế lượng ECONVN 2020

Trường đại học ngân hàng TP.HCM vừa phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM đồng tổ chức hội thảo quốc tế kinh tế lượng lần thứ ba (ECONVN 2020), với chủ đề "Khoa học dữ liệu cho kinh tế lượng tài chính".

 

CafeF

https://cafef.vn/pgsts-nguyen-duc-trung-trong-ky-nguyen-binh-thuong-moi-nhnn-noi-rieng-va-viet-nam-noi-chung-dang-bat-dau-nhung-trang-thai-moi-20200115111500307.chn

Báo Khoa học phổ thông

http://www.khoahocphothong.com.vn/khoa-hoc-du-lieu-cho-kinh-te-luong-tai-chinh-55022.html

Báo điện tử Tổ quốc

http://ttvn.toquoc.vn/ngan-hang/pgsts-nguyen-duc-trung-trong-ky-nguyen-binh-thuong-moi-nhnn-noi-rieng-va-viet-nam-noi-chung-dang-bat-dau-nhung-trang-thai-moi-42020151142229391.htm