Thông báo Danh sách sinh viên được xét vào Ký túc xá Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

1. Danh sách sinh viên hệ Chất lượng cao được xét vào Phòng Dịch vụ (5SV): Tại đây

2. Danh sách sinh viên được xét vào Phòng Chuẩn (8SV): Tại đây

3. Danh sách sinh viên hệ Chất lượng cao được xét vào Phòng Dịch vụ (4SV): Tại đây

4. Danh sách sinh viên hệ Chất lượng cao được xét vào Phòng Chuẩn (8SV): Tại đây