Sáng này 29/11/2023, tại cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và Viện Nhà nước Phát luật đã tổ chức kễ kí kết hợp tác chiến lược giữa 2 đơn vị nhằm hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học và phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị.