Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân Tháng 12 năm 2023

 

 

Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên tốt nghiệp gửi hình ảnh theo đường link: 

Phụ lục Hướng dẫn nhận bằng tốt nghiệp T10 năm 2023 của Phòng Đào tạo.pdf Download