Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy, văn bằng 2 chính quy, chương trình chính quy chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), vừa làm vừa học đợt tháng 3 năm 2024

Link đăng ký xét tốt nghiệp đ/v sinh viên hệ vừa làm vừa học; đại học chính quy chuẩn, chính quy chất lượng cao học ngành thứ hai (học song ngành): https://forms.gle/2YJwDpdHvmeFaZqv8