Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy, văn bằng 2 chính quy, chương trình chính quy chất lượng cao, vừa làm vừa học đợt tháng 12 năm 2023

Lưu ý: Link nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học; đại học chính quy chuẩn, chính quy chất lượng cao học ngành thứ hai (học song ngành): Tại đây

Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp HUB.doc Download