Diễn đàn kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2023: Vượt gian khó, đón tương lai

Sáu tháng đầu năm 2023, sự biến động của nhiều nền kinh tế tiên tiến trên thế giới đi kèm với những rủi ro bất ổn khác cho thấy viễn cảnh tăng trưởng là khá mong manh. Là một quốc gia với độ mở thương mại lớn, Việt Nam gần như không nằm ngoài tác động của các xu thế kể trên. Nếu những quyết sách không được điều chỉnh kịp thời và thích ứng với môi trường ngày một biến động hiện nay, mục tiêu tăng t