Đại học Ngân hàng TP.HCM phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP. HCM tổ chức Hội thảo Khoa học “Những định hướng phát triển Kinh tế- Xã hội giai đoạn 2021-2030 trong văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng"

Thực hiện Chỉ thị số 01 – CT/TW ngày 09/03/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó tạo một diễn đàn khoa học để các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học… thảo luận, chia sẻ và trao đổi các kết quả nghiên cứu và học thuật về các vấn đề xoay quanh nội dung Văn kiện Đại hội XIII, sáng ngày 29/03/2022, tại Phòng B1. 205 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (cơ sở Nguyễn Tri Phương), Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG”.

Tham dự Hội thảo, về phía Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng Trường, GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng, TS. Bùi Xuân Thanh – Trưởng Khoa Lý luận chính trị, TS. Nguyễn Văn Sáng - Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc chương trình Kinh tế Chính trị. Về phía Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) có PGS.TS. Nguyễn Đức Trung – Phó Hiệu trưởng phụ trách, TS. Cung Thị Tuyết Mai – Trưởng Khoa Lý luận chính trị, ThS. Nguyễn Thị Thu Lài - Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị. Hội thảo cũng hân hạnh chào đón sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của hơn 50 quý Thầy/Cô, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp.

Đại học Ngân hàng TPHồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Những định hướng phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 20212030 trong văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng”
GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng UEH phát biểu khai mạc Hội thảo 

        Hội thảo đã tiếp nhận hơn 130 bài tham luận của các nhà giáo, nhà khoa học từ gần 20 đơn vị trên khắp cả nước, trong đó có 82 bài xuất sắc được chọn đăng trong Kỷ yếu. Hầu hết các bài viết đều thể hiện tâm huyết và trách nhiệm với sự nghiệp đổi mới – phát triển của đất nước trong tương lai. Không ít bài viết bày tỏ sự day dứt, băn khoăn trước những bất cập, mâu thuẫn, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm giá trị, gợi mở những ý tưởng quí báu cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030. Hơn thế nữa, trong khuôn khổ buổi hội thảo, có 5 tác giả đã trình bày tham luận với nhiều lượt trao đổi, thảo luận, bình luận sôi nổi, thẳng thắn, cởi mở, chuyên sâu theo phương châm gắn kết tính khoa học, tính giai cấp, tính thực tiễn và tính sáng tạo.

Đại học Ngân hàng TPHồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Những định hướng phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 20212030 trong văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng”
TS. Ngô Thị Kim Liên – Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị, HUB báo cáo tham luận

       Các bài tham luận cũng như các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã đánh giá đúng thực trạng, định vị đúng đất nước trong sự phát triển của thế giới và khu vực, từ đó thảo luận, khẳng định sự đúng đắn, tính khả thi của khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII đã đề ra.

Về lĩnh vực kinh tế, Hội thảo đã đề cập đến nội dung, giải pháp hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đánh giá quá trình đổi mới tư duy để luận giải quan điểm của Đại hội XIII về giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; làm rõ lộ trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong điều kiện mới. Hội thảo cũng đã phân tích nhận thức mới của Đảng về kinh tế số, chuyển đổi số, nhấn mạnh đây là nhân tố đảm bảo thực hiện thành công định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; đã luận giải chủ trương phát triển khoa học – công nghệ nhằm tiến tới chuyển đổi số; trình bày khả năng và những thách thức đối với quá trình chuyển đổi số trong quản trị nhà nước nhằm đề xuất một số giải pháp xây dựng chính phủ điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay.

Đại học Ngân hàng TPHồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Những định hướng phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 20212030 trong văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng”
TS. Nguyễn Quốc Toàn – Trưởng bộ môn Khoa học Mác – Lênin, Khoa Lý luận chính trị, HUB bình luận tham luận

        Về lĩnh vực đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Hội thảo đã luận bàn việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII; thảo luận về mối quan hệ giữa tinh thần giáo dục khai phóng, triết lý giáo dục của Việt Nam trong thời kỳ mới và chiến lược đổi mới giáo dục;

Về lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng con người thời đại mới, Hội thảo đã luận giải mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII; trình bày lộ trình phát triển văn hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc; làm rõ giải pháp, bước đi để xây dựng, phát triển con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hệ giá trị con người Việt Nam từ góc nhìn văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay; nhấn mạnh vấn đề an ninh con người và bảo đảm an ninh con người như là cơ sở giải quyết những vấn đề đặt ra đối với mục tiêu phát triển con người toàn diện trong định hướng phát triển kinh tế -  xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Với những đóng góp nổi bật như trên, Hội thảo lần này thực sự là dịp để các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực thực tiễn tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ và sâu sắc hơn những nội dung mới, nổi bật của Văn kiện Đại hội XIII; trên cơ sở đó thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, đưa những nội dung này vào cuộc sống, mang lại kết quả thành công trong thực tiễn.

Đại học Ngân hàng TPHồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Những định hướng phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 20212030 trong văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng”
PGS. TS. Nguyễn Đức Trung – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tổng kết Hội thảo

       Sau Hội thảo, từ các bài tham luận cũng như các ý kiến trao đổi, Ban Tổ chức sẽ tổng kết và chọn lọc những vấn đề cốt lõi gửi đến Ban Tuyên giáo, Ban Kinh tế Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị chức năng khác, góp phần giúp cho việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động được sâu rộng, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, chuyển hóa những quyết sách lớn của Đại hội thành hiện thực sinh động trong đời sống, thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại học Ngân hàng TPHồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Những định hướng phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 20212030 trong văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Các chuyên gia, nhà khoa học chụp hình lưu niệm