DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP HỆ ĐH CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian thực hiện : Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 12/01/2024.

Hình thức nộp bài : Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa QTKD - 56 Hoàng Diệu 2- Thủ Đức

Thời gian nộp bài : Thứ Hai, 15/1/2024.


Khi có thắc mắc sinh viên phản hồi về Khoa theo địa chỉ email : khoaqtkd@buh.edu.vn