HỘI NGHỊ KHOA HỌC KINH TẾ TRẺ NĂM 2019

Sáng ngày 03/12/2019 tại Hội trường Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Khoa học kinh tế trẻ năm 2019 “Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam”.

Nhằm xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ về nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn, cố vấn của các nhà nghiên cứu kinh tế nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm hướng tới xây dựng một đội ngũ nghiên cứu kinh tế có năng lực và tạo ra những sản phẩm khoa học đạt chuẩn mực và ngang tầm quốc tế về chất lượng học thuật, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học kinh tế trẻ năm 2019 “Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam”.
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Khoa học &Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
ký kết Biên bản hợp tác

Sau quá trình triển khai, Hội nghị đã nhận được 50 bài báo khoa học của 22 đơn vị trên toàn quốc tham gia (Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, Học viện Ngân Hàng Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Tiền Giang,…), trong đó có 20 bài báo khoa học đã được Hội đồng khoa học của Hội nghị đánh giá và chọn đăng trong Kỷ yếu có chỉ số ISBN 978-604-67-1424-8. Các bài báo khoa học đều được nhận xét phản biện từ Hội đồng Khoa học và tuyển chọn trình bày tại Hội nghị thông qua phiên toàn thể và 2 phiên tiểu ban.


Chương trình Hội nghị gồm 2 phần: Phiên toàn thể và các phiên tiểu ban. Các phiên tiểu ban được chia thành 2 tiểu ban báo cáo oral song song.
Phiên toàn thể sẽ bao gồm 2 bài tham luận, báo cáo của ThS. Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập Quốc tế TP. Hồ Chí Minh và PGS.TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư – Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Tài chính – Marketing là những chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam nói chung và các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia nói riêng.
Phiên Tiểu ban 1 - Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ (5 báo cáo oral và triển lãm Poster 5 báo cáo này) tập trung vào các nghiên cứu tác động của FTAs đối với Việt Nam và lao động trẻ, tác động của Hiệp định CPTPP đối với thị trường lao động việc làm của Việt Nam, bàn về thang bảng giá trị thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Quốc tế hiện nay, ảnh hưởng của lao động trẻ tới thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trong điều kiện Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do,...


Phiên Tiểu ban 2 - Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến nền kinh tế Việt Nam (5 báo cáo oral và triển lãm Poster 5 báo cáo này) thảo luận về thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam, mối quan hệ đa chiều giữa độ mở thương mại, công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát thải CO2 và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, Cơ hội và thách thức cho nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do FTA, hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, Tác động của biện pháp phi thuế quan tới chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam,...


Sau Hội nghị, các báo cáo chất lượng và xuất sắc sẽ được tuyên dương và trao giải với cơ cấu giải thưởng gồm 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. Ban tổ chức và Hội đồng khoa học sẽ đánh giá từ các đề tài đạt giải nhất của Hội nghị chọn ra 01 đề tài có chất lượng tốt nhất trao giải đặc biệt, đề tài đạt giải đặc biệt sẽ được hỗ trợ kinh phí 80.000.000 – 100.000.000 đồng từ Chương trình Vườn ươm do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh quản lý để tiếp tục hoàn thiện phát triển đề tài nghiên cứu.

Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu 

Một số hình ảnh tại Hội nghị