Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (HUB)

Ngày 26/11/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (HUB)

Tham gia đợt khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục-ĐHQGTPHCM có: PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Giám đốc, Bà Nguyễn Bảo Vân – Chuyên viên ; Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm có: TS. Nguyễn Quốc Chính – Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Huỳnh Khả Tú – Thư ký Đoàn; PGS.TS. Huỳnh Thị Thúy Giang – Thành viên; TS. Lâm Thành Hiển– Thành viên.

Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía Trường Đại học Ngân hàng TPHCM PGS.TS. Nguyễn Đức Trung - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường, PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao- Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Trần Phúc- Phó Hiệu trưởng cùng các Lãnh đạo các Khoa; Đại diện các phòng chức năng và thành viên Hội đồng tự đánh giá.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh HUB

Trước khi tiến hành phiên họp với Nhà trường, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên, cơ sở vật chất; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; Khảo sát phòng làm việc của Đoàn ĐGN; các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức và các phòng thực tập/thực hành; hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN của Nhà trường.

 

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh HUB
Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh HUB

Đoàn khảo sát khuôn viên, cơ sở vật chất cơ sở vật chất

Đoàn chuyên gia ĐGN đã có những nhận xét về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng và cơ sở vật chất phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Trường. Đánh giá về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng, Đoàn đã chỉ ra một số tiêu chí Nhà trường cần lưu ý bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức. Đoàn cũng đã trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn, hình thức phỏng vấn sẽ thực hiện bằng hình thức trực tiếp; đối tượng cần quan sát, kiểm tra; và công tác hậu cần cho Đoàn.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh HUB

PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Giám đốc TTKĐCLGD

Phát biểu tại phiên làm việc, TS. Nguyễn Quốc Chính thay mặt Đoàn ĐGN đã giới thiệu mục tiêu đợt khảo sát sơ bộ, cam kết Đoàn ĐGN sẽ làm việc theo đúng nguyên tắc của Trung tâm là Khách quan - chất lượng - minh bạch - chuyên nghiệp trong suốt quá trình làm việc và đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh HUB

TS. Nguyễn Quốc Chính– Trưởng Đoàn ĐGN

Về phía Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Đức Trung- Phó Hiệu trưởng phụ trách trường trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của Đoàn ĐGN và khẳng định thời gian tới Nhà trường sẽ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo yêu cầu mà Đoàn đã chỉ ra.

Hoạt động khảo sát sơ bộ kết thúc bằng lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trưởng Đoàn ĐGN và Phó Hiệu trưởng phụ trách trường.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh HUB

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện báo cáo tự đánh giá CSGD từ tháng 9/2021 đến 8/2022. Báo cáo tự đánh giá được lấy ý kiến của các bên liên quan trước khi được phê duyệt chính thức. Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá, Trường đã gửi báo cáo cho Bộ GD&ĐT và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG TP. HCM để thẩm định trước khi đăng ký đánh giá ngoài. Để chuẩn bị cho đánh giá ngoài, căn cứ trên kết quả tự đánh giá, Nhà trường triển khai các hoạt động để thực hiện kế hoạch hành động được nêu trong báo cáo tự đánh giá; Rà soát cơ sở vật chất và trang thiết bị, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo yêu cầu của Đoàn đánh giá ngoài; Tập hợp và bổ sung minh chứng theo yêu cầu của Đoàn đánh giá; Liên hệ và lên danh sách các bên liên quan tham trong và ngoài trường gia trả lời phỏng vấn đánh giá ngoài; Tổ chức các buổi trao đổi thông tin với các bên liên quan tham gia phỏng vấn để phổ biến một số nội dung liên quan đến đợt đánh giá cơ sở giáo dục tại Nhà trường. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN tại HUB được thống nhất là từ ngày 13/12/2022 đến ngày 17/12/2022.  

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh HUB

Tin bài và hình ảnh: Phòng TVTS & PTTH