Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng trường

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác, ngày 31/01/2024 tại Phòng họp lầu 2, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM), Hội đồng trường Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Kỳ họp Quý 1 năm 2024 với sự tham gia của 15/17 thành viên của Hội đồng trường, biểu quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển HUB thời gian tới.

Tham dự kỳ họp có TS. Lê Anh Xuân – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Ủy viên Hội đồng trường; TS. Trần Anh Tuấn – Trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng trường; Ths. Tiết Văn ThànhNguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam, Ủy viên Hội đồng trường. Về phía Nhà trường có PGS.TS. Đoàn Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường cùng các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của Trường.

Có mặt tại Hội nghị còn có sự sự góp mặt của các Phòng ban chức năng liên quan với vai trò giải trình các vấn đề cần thảo luận, xin ý kiến và thông qua của Hội đồng trường trong Hội nghị Quý 1 năm 2024.

Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng trường
Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc phiên họp, PGS.TS. Đoàn Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã nhấn mạnh: “Đây là phiên họp có rất nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa đối với phát triển dài hạn của Trường. Vì vậy, rất mong phiên họp hôm nay sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên, đưa Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo đúng chiến lược đã đề ra”.

Tại kỳ họp, trên cơ sở Công văn, Tờ trình, dự thảo báo cáo, hồ sơ tài liệu liên quan do Thường trực Hội đồng trường, Tập thể lãnh đạo Nhà trường trình, Hội đồng trường đã tiến hành cho ý kiến thảo luận, góp ý về báo cáo công tác điều hành hoạt động của Trường trong Quý 1 năm 2024 của Hiệu trưởng; thông qua các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, giám sát của Hội đồng trường

Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng trường
PGS.TS. Đoàn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp

Hội đồng trường thống nhất giao Thường trực Hội đồng trường tiếp tục chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng trường theo góp ý của các thành viên.

Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng trường
PGS.TS. Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường
Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng trường
TS. Lê Anh Xuân – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, phát biểu tại Hội nghị

Trong Kỳ họp này, Hội đồng trường đã thảo luận, thống nhất quyết định các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm gồm: (1) về công tác tổ chức: triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm của Trường theo phương hướng, chiến lược đã thông qua; (2) về công tác nhân sự: Trường cần có chính sách phát triển đội ngũ nhân sự có học vị, học hàm, nhất là nguồn từ nội bộ; giao Hiệu trưởng chỉ đạo Phòng ban chức năng thực hiện công tác tuyển dụng năm 2024 theo kế hoạch (3) về công tác phát triển ngành đào tạo: đa dạng hóa các ngành thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý có yếu tố công nghệ; phát triển ngành đào tạo phải đảm bảo phù hợp với năng lực nội tại của Trường; phê duyệt 3 Đề án mở ngành thạc sĩ; 09 Đề án mở ngành trình độ đại học; thông qua 01 chủ trương mở ngành trình độ thạc sĩ 01 ngành trình độ đại học (4) về công tác tuyển sinh: phải được triển khai đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm an toàn, chính xác ở tất cả các khâu và các bước thực hiện. Kế hoạch tuyển sinh phải bám sát mục tiêu Chiến lược phát triển Trường, đảm bảo đúng quy định của của pháp luật, chủ trương của Đảng ủy, nghị quyết của Hội đồng trường về phương hướng tuyển sinh năm 2024 (5) về công tác đầu tư, tài chính: Phê duyệt báo cáo thu chi tài chính năm 2023, báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch vận động tài trợ cho đầu tư, phát triển cơ sở vật chất và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ năm 2024, giao phòng ban chức năng rà soát, bổ sung nội dung theo góp ý của các thành viên Hội đồng trường (6) về công tác quản trị, giám sát: ban hành Quy chế giám sát của Hội đồng trường để có hành lang pháp lý cho công tác quản trị, điều hành; thực hiện hiệu quả công tác quản trị, giám sát, nhất là công tác về tổ chức, nhân sự, tài sản, tài chính và đào tạo, nghiên cứu khoa học theo Chương trình giám sát năm 2024. Giao Chủ tịch Hội đồng trường chỉ đạo triển khai thực hiện các vấn đề đã được Hội đồng trưởng quyết nghị trong Kỳ họp.

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, hiệu quả, tập trung trí tuệ tập thể, Kỳ họp Quý 1 năm 202Hội đồng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, với sự thống nhất cao của các thành viên trong nhiều nội dung quan trọng đối với chiến lược phát triển Nhà Trường trong thời gian tới. Như vậy, Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung trong chương trình làm việc đề ra; phát huy đúng vai trò của Hội đồng trường trong việc quyết định những vấn đề chiến lược của Trường theo quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng trường
Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng trường
Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng trường
Kỳ họp Quý 1 năm 2024 của Hội đồng trường