Lãnh đạo Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), ban lãnh đạo Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh: PGS.TS. Đoàn Thanh Hà- Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS. Nguyễn Đức Trung- Phó hiệu trưởng phụ trách; PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao- Phó hiệu trưởng và TS. Nguyễn Trần Phúc- Phó hiệu trưởng đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (AJEB)

Lãnh đạo Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

Ban lãnh đạo trường chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (AJEB), trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Tạp chí Công nghệ Ngân hàng được thành lập và xuất bản số đầu tiên vào năm 2004.  Năm 2017, Tạp chí bắt đầu xuất bản phiên bản tiếng Anh, từ ngày 01/01/2019, cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt  được đổi tên thành Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Asian Journal of Economics and Banking – AJEB) đây là những cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình quốc tế hóa, mở rộng lĩnh vực và phạm vi ảnh hưởng của Tạp chí. Kinh tế và Ngân hàng châu Á (AJEB) đã trở thành một tạp chí quốc tế truy cập mở, xuất bản các bài báo chất lượng cao cũng như những nghiên cứu mới nhất và có mức độ ảnh hưởng cao về kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Từ tháng 06 năm 2020, Asian Journal of Economics and Banking bản tiếng Anh đã chính thức xuất bản trên cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản quốc tế Emerald. Các bài viết đều được xét duyệt theo một quy trình chặt chẽ theo chuẩn quốc tế. Theo Vietnam Citation Gateway, AJEB thuộc nhóm 4 tạp chí chuyên ngành Kinh tế - kinh doanh có chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) cao nhất.

Đối với Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á phiên bản tiếng Việt, Tạp chí có tuổi đời hơn 17 năm với 195 số tạp chí đã xuất bản; định kỳ 11 số/năm đối với bản Tiếng Việt. Đối với Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á phiên bản tiếng Anh, Tạp chí đã xuất bản được 6 số trên Nhà xuất bản quốc tế Emerald. Các bài viết xuất bản của Tạp chí có thể được tiếp cận ngay lập tức qua: website của Nhà xuất bản Emerald, website của Tạp chí. AJEB phiên bản tiếng Anh đã được chỉ mục trong DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Summon, WorldCat,...

Lãnh đạo Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

Bìa Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (AJEB) bản tiếng Anh và tiếng Việt

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), ban lãnh đạo Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (AJEB). Ban lãnh đạo trường cũng đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng trong công tác thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao uy tín, quảng bá hình ảnh cả về số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học đều đang có những chuyển biến mạnh mẽ tại HUB.

Tạp chí cũng là đầu mối tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế thường niên kinh tế lượng với nhiều nghiên cứu tiên phong và chất lượng. Hội thảo quốc tế thường niên kinh tế lượng (International Econometric Conference of Vietnam - ECONVN) là diễn đàn học thuật uy tín nhằm trao đổi, bổ sung làm sâu sắc thêm tri thức khoa học, cập nhật tri thức khoa học mới cho đội ngũ khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học và giảng viên các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu. Tiếp nối thành công của 5 kỳ Hội thảo Kinh tế lượng Thường niên trước đây - ECONVN2018, ECONVN2019, ECONVN2020, ECONVN2021, và ECONVN2022, Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á tiếp tục là đơn vị đầu mối tổ chức ECONVN2023 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 năm 2023 tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM với chủ đề "Thống kê vận tải tối ưu cho kinh tế học và các chủ đề liên quan" (OPTIMAL TRANSPORT STATISTICS FOR ECONOMICS AND RELATED TOPICS)

Lãnh đạo Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

Hội thảo ECONVN2022 do AJEB làm đầu mối tổ chức

 

Tin bài và hình ảnh: Phòng TVTS & PTTH