Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Thực hiện triết lý đào tạo “Khai Phóng – Liên Ngành – Trải Nghiệm” trong tất cả các chương trỉnh đạo tạo tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB). Đăc biệt đối với sinh viên chương trình chất lượng cao sẽ được tham gia các đợt kiến tập thực tế tại ngân hàng và doanh nghiệp theo 02 giai đoạn (Giai đoạn khởi đầu: dành cho sinh viên năm thứ 1 và sinh viên năm thứ 2; Giai đoạn nghề nghiệp: dành cho sinh viên năm thứ 3 và sinh viên năm thứ 4), qua đó giúp cho sinh viên chương trình chất lượng cao đạt được chuẩn đầu ra vượt trội và khả năng tiếp cận nghiệp vụ chuyên môn thực tế và hòa nhập nhanh với môi trường nghề nghiệp.

Từ ngày 06/03 đến ngày 15/03/2023, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) đã tổ chức cho 1.600 sinh viên chương trình chất lượng cao kiến tập tại 04 đơn vị là: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank), Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới Di Động (MWG), Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS).

1. Tại NHNN Chi nhánh TP.HCM: sinh viên được xem phim tư liệu về lịch sử 70 năm ngành ngân hàng, được lãnh đạo NHNN Việt Nam Chi nhánh TP.HCM và Chi cục Quản trị NHNN Việt Nam tại TP.HCM giới thiệu tổng quan về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của NHNN và NHTM, tình hình hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn TP.HCM, đồng thời sinh viên còn được tương tác với lãnh đạo NHNN về vị trí việc làm, kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng cùng các vấn đề vi mô, vĩ mô của ngành mà sinh viên quan tâm và tìm hiểu.

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Gíam Đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh TP.HCM giới thiệu về ngành ngân hàng, và trả lời các câu hỏi của sinh viên.

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Sinh viên chụp hình lưu niệm với lãnh đạo NHNN Việt Nam Chi nhánh TP.HCM

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

2. Đến với Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank): sinh viên được tham gia khóa huấn luyện về ngân hàng số, trải nghiệm công nghệ mới của ngành ngân hàng, tương tác trực tiêp với Robot hỗ trợ khách hàng, ngoài ra, sinh viên được chia sẻ về cơ cấu tổ chức, môi trường làm việc, vị trí việc làm, chính sách tuyển dụng và cơ hội thăng tiến tại NamABank.

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Sinh viên nghe giới thiệu về ngân hàng số và tương tác với Robot OPBA của NamABank

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Sinh viên tham gia tương tác với anh chị lãnh đạo các phòng ban tại NamABank

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Sinh viên chụp hình lưu niệm với lãnh đạo phòng ban của NamABank

3. Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới Di Động (MWG): MWG đã thông qua nhà Trường tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên về nhu cầu và mong muốn được chia sẻ và tham gia các hoạt động thực tế tại MWG để có sự chuẩn bị chu đáo theo nhu cầu của sinh viên. Sinh viên quan tâm đến thị trường bán lẻ và quản trị hệ thống, môi trường làm việc và vị trí việc làm, sự thích ứng của ngành học so với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Sinh viên đã có buổi chia sẻ và tương tác nhiệt huyết từ các anh chị lãnh đạo các phòng ban tại MWG.

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Chào mừng sinh viên HUB đến MWG

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Ông Trần Quan Hiển – Trưởng nhóm Phòng tuyển dụng  chia sẻ thông tin, mội trường làm việc và kinh nghiệm làm việc tại MWG.

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Sinh viên tương tác với lãnh đạo phòng tuyển dụng và phòng kế toán của MWG

4. Đến với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS): sinh viên được giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán, cơ hội đầu tư và bài học kinh nghiệm, vị trí việc làm cơ hội việc làm và trải nghiệm công việc thực tế tại VDS từ sinh viên năm thứ 1 đến năm thứ 4, tiếp cận nguồn học liệu mở về chứng khoán của VDS.

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Bà Trần Thị Qúy – Gíam đốc Khối KHCN Phát biểu chào mừng sinh viên đến VDS

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Ông Dương Ngọc Thanh – Trưởng phòng KHCN giới thiệu về thị trường chứng khoán và VDS

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham gia hoạt động thực tế tại Ngân hàng và Doanh nghiệp

Sinh viên chụp hình lưu niệm với lãnh đạo và chuyên viên VDS

Thông qua chương trình kiến tập thực tế tại ngân hàng và doanh nghiệp, giúp sinh viên có cái nhìn thực tế, tổng quan hơn về ngành nghề đang học, sinh viên có điều kiện tìm hiểu, quan sát và tham gia vào công việc thực tế để làm quen, định hướng về vị trí nghề nghiệp trong tương lai, và chủ động lên kế hoạch, điều chỉnh phương pháp học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp muốn hướng đến, đồng thời sinh viên có được cơ hội việc làm trong quá trình tham gia các đợt kiến tập tại ngân hàng, doanh nghiệp.

Tin: Phòng Đào Tạo

Hình ảnh: Phòng TVTS&PTTH, Đoàn TN CLC