Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan, tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM

Nhằm hiện thực hóa triết lý đào tạo “Khai Phóng – Liên Ngành – Trải Nghiệm”, gắn kết giữa học tập và hoạt động trải nghiệm thực tế. Trong chuỗi sự kiện kiến tập thực tế tại Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp dành cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2022, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) đã tổ chức các đợt chương trình tham quan, tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM  từ ngày 12/04 đến ngày 15/04/2022 với sự tham gia của 800 sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 8 và khóa 9.

Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Phát biểu tại buổi khai mạc chương trình tham quan, tìm hiểu hoạt động thực tế tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP.HCM, PGS.TS. Hoàng Thị Thanh HằngTrưởng Phòng Đào Tạo đã gửi lời cảm ơn của Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng, đến Chi cục Quản Trị NHNN tại TP.HCM, NHNN Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM đã hỗ trợ và điều kiện thuận lợi cho sinh viên có cơ hội xem phim tư liệu, nghe báo cáo chuyên đề và trải nghiệm tham quan hoạt động thực tế tại công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn tại TP.HCM, đồng thời có những dặn dò sinh viên HUB phát huy tinh thần học tập, xung kích, tiên phong, tận dụng cơ hội trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm.

Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM phát biểu khai mạc, ghi nhận và đánh giá cao hoạt động kiến tập tại ngân hàng, doanh nghiệp, trải nghiệm thực tế của HUB, giúp sinh viên nhanh chóng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm để hòa nhập nhanh với môi trường thực tế.

Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Sinh viên nghe báo cáo chuyên đề về cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, tổng quan tình hình hoạt động và chủ trương, định hướng phát triển trong thời gian tới của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM từ ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám Đốc, Ông Nguyễn Trung Kiên – Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Bà Nguyễn Thị Thi – Trưởng Phòng Tổng hợp và kiểm soát nội bộ.

Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Sinh viên HUB xem video clip về con đường tiền tệ, đây là con đường huyền thoại về tiền tệ của Việt Nam vô cùng khó khăn gian khổ trong công cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc.

Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM
Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Sinh viên có cơ hội học hỏi và thảo luận với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Thông qua chương trình kiến tập thực tế tại ngân hàng, doanh nghiệp, giúp sinh viên có cái nhìn thực tế, tổng quan hơn về ngành nghề đang học, sinh viên có điều kiện tìm hiểu, quan sát môi trường làm việc thực tế để làm quen, định hướng về vị trí nghề nghiệp trong tương lai, và chủ động lên kế hoạch, điều chỉnh phương pháp học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp muốn hướng đến.

Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM
Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM
Sinh viên chương trình Chất lượng cao tham quan tìm hiểu hoạt động thực tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Tin: Phòng Đào Tạo

Hình ảnh: Phòng TVTS&PTTH