Thông báo Về việc đăng ký học trước một số học phần thuộc chương trình Thạc sĩ (Gia hạn đến 15/11/2023)

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ như sau:

1. Điều kiện sinh viên được đăng ký học:

a) Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường; số tín chỉ đăng ký theo quy định tại mục 3.

b) Đã học xong năm thứ 3 chương trình đào tạo đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) trong đó, sinh viên phải đăng ký đúng ngành với ngành sinh viên hiện đang học;

c) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy đạt loại khá trở lên;

d) Không trong thời gian kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

2. Hồ sơ đăng ký học:

Sinh viên đáp ứng điều kiện quy định tại mục 1 nộp Hồ sơ đăng ký học tại Khoa Sau đại học; hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký học (Mẫu 01 đính kèm)

b) Bản sao bảng điểm các học phần năm 1, năm 2, năm 3.

3. Số học phần đăng ký

3.1. Đăng ký học trước một số học phần chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Sinh viên được chọn đăng ký một trong 2 mức:

- Mức 1:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Triết học

4

 

2

Phương pháp nghiên cứu nâng cao

4

 

Tổng số tín chỉ

8

 

- Mức 2:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Triết học

4

 

2

Phương pháp nghiên cứu nâng cao

4

 

3

Các chủ đề đương đại về tài chính – ngân hàng

4

 

4

Đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư

3

 

Tổng số tín chỉ

15

 

3.2. Đăng ký học trước một số học phần chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Học viên được chọn đăng ký một trong 2 mức:

- Mức 1:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Triết học

4

 

2

Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

4

 

Tổng số tín chỉ

8

 

- Mức 2:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Triết học

4

 

2

Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

4

 

3

Quản trị hiện đại và đổi mới sáng tạo

4

 

4

Quản trị dự án nâng cao

(Project management - Advanced)

3

Chọn một trong 3 môn

Phát triển tổ chức 

(Organization Development)

Truyền thông marketing tích hợp số

(Integrated digital marketing communication)

Tổng số tín chỉ

15

 

3.3. Đăng ký học trước một số học phần ngành Luật kinh tế

Học viên được chọn đăng ký một trong hai mức sau:

- Mức 1:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Triết học

4

 

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý

4

 

Tổng số tín chỉ

8

 

            - Mức 2:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Triết học

4

 

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý

4

 

3

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

4

 

Tổng số tín chỉ

12

 

4. Học phí và lệ phí

Mức học phí và các khoản phí, lệ phí liên quan thu theo Quyết định số 2091/QĐ-ĐHNH, ngày 21/7/2023 “Về việc mức thu học phí, phí dịch vụ năm học 2023-2024”, Cụ thể:

- Học phí: 900.000đ/tín chỉ và các khoản phí, lệ phí theo quy định.

- Nhà trường thu theo số tín chỉ đăng ký học thực tế:

+ Mức 1: 900.000đ x 8 tín chỉ = 7.200.000đ

+ Mức 2:

  • Đối với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh:

900.000đ x 15 tín chỉ = 13.500.000đ

  • Đối với ngành Luật kinh tế: 900.000đ x 12 tín chỉ = 10.800.000đ

(Trong trường hợp có quy định mới về học phí và các khoản phí, lệ phí thì sẽ thu theo quy định mới).

5. Nhận Hồ sơ đăng ký

- Thời gian nhận Hồ sơ: kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 15/11/2023

- Địa điểm nhận Hồ sơ: thí sinh liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc qua đường Bưu điện theo một trong các địa chỉ sau:

+ Khoa Sau đại học

• Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

• Điện thoại: (028) 38212590

+ Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu

• Tầng trệt, 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

• Điện thoại: (028) 38 971652

Để nắm rõ hơn thông tin liên quan đến việc đăng ký học trước một số học phần thuộc chương trình Thạc sĩ năm 2023 của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, xin vui lòng liên hệ Khoa Sau đại học:

- Địa chỉ: Số 36 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 38 212 590

- Email: khoasaudaihoc@hub.edu.vn