Thông tin tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022 như sau:

  1. Chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:
Thông tin tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

2. Hình thức đào tạo, thời gian đào tạo và nơi đào tạo:

● Hình thức đào tạo: chính quy, thực hiện theo học chế tín chỉ

● Thời gian đào tạo: trong vòng 24 tháng

● Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở 36 Tôn Thất

    Đạm Quận 1 và Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2 Quận Thủ Đức)

3. Đối tượng dự tuyển:

Công dân Việt Nam và công dân nước ngoài.

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Điều kiện về văn bằng

Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác (quy định cụ thể tại phụ lục 1 đính kèm Đề án) được dự tuyển đầu vào chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường. Trong đó, thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp với ngành dự tuyển được dự tuyển ngay; thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp các ngành gần, ngành khác phải hoàn thành bổ sung kiến thức (quy định cụ thể tại phụ lục 1 đính kèm Thông báo) trước khi được dự tuyển.

4.2. Các điều kiện khác

Người dự tuyển phải có:

-  Lý lịch bản thân rõ ràng, cam kết không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo;

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Nhà trường;

- Đối với người dự tuyển thuộc diện chính sách ưu tiên phải có đủ hồ sơ theo qui định tại mục 5.2 thông báo này

- Đối với công dân là người nước ngoài các điều kiện như công dân Việt Nam, đồng thời, khi dự tuyển phải có đủ năng lực Tiếng Việt để tiếp thu kiến thức trong quá trình đào tạo năng lực tiếng Việt tối thiểu bậc 4 theo qui định tại thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 1/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

5.1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

5.2. Mức ưu tiên

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 0.5 điểm vào điểm xét tuyển.

Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

Các loại giấy tờ cần có để hưởng chính sách ưu tiên:

a) Bản sao (có công chứng) thẻ thương/ bệnh binh hoặc các loại giấy tờ có liên quan (đối với đối tượng b,c,e,f);

 b) Bản sao (có công chứng) CMND hoặc thẻ CCCD, hộ khẩu và xác nhận của xã/ phường nơi cư trú (đối với đối tượng d);

c) Hợp đồng lao động (có công chứng), quyết định tiếp nhận hoặc điều động công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND phường/ xã về việc cơ quan đó đóng trên địa bàn được ưu tiên (đối với đối tượng a).

6. Điều kiện ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; người dự tuyển đáp ứng yêu cầu này khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng tiếng Anh;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau:

Thông tin tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

Các chứng chỉ trình độ tiếng Anh trên còn hiệu lực (nếu có thời hạn) đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, đồng thời sẽ được Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thẩm định để đảm bảo tính xác thực.

7. Điều kiện trúng tuyển

- Căn cứ vào chỉ tiêu đã được xác định cho từng ngành/ chuyên ngành đào tạo trong tổng chỉ tiêu của Trường và điểm trung bình toàn khóa học ở bậc đại học của từng thí sinh, Hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển và số lượng thí sinh trúng tuyển;

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở mức điểm trúng tuyển thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới; (2) Người có điểm trung bình toàn khóa học ở bậc đại học (không tính điểm ưu tiên) cao hơn; (3) Người có điểm trung bình cộng của tất cả các học phần ngoại ngữ trong bảng điểm tốt nghiệp đại học cao hơn; (4) Người đã tốt nghiệp đại học ngành, chuyên ngành gần với ngành dự tuyển hơn.

   8. Phương thức tuyển sinh

        Phương thức tuyển sinh là xét tuyển: căn cứ kết quả học tập từ hồ sơ của người dự tuyển. Những trường hợp dự tuyển theo hướng nghiên cứu sẽ được xét tuyển sau khi đã trúng tuyển vào hướng ứng dụng. 

9. Học phí và các khoản phí, lệ phí liên quan

Mức học phí hệ đào tạo Thạc sĩ năm học 2021-2022 thu theo Quyết định số 1472/QĐ-ĐHNH, ngày 18/8/2021 “Về việc mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2020-2021”, trong đó mức học phí là: 735.000 đ/ tín chỉ.

10. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh nộp một bộ hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh sau đại học phải có đầy đủ các giấy tờ gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định hành chính:

10.1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thí sinh nộp 01 bản phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 1)

10.2. Lý lịch của người dự tuyển:

Thí sinh nộp 01 bản lý lịch (Mẫu số 2) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cơ trú.

10.3. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp và đối tượng ưu tiên:

- 01 bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;

- 01 bản sao Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu thuộc diện phải học bổ sung kiến thức);

- 01 bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ;

- 01 bản sao các giấy tờ pháp lý hoặc minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại mục 5.1 (nếu có).

- 02 ảnh màu 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh ở mặt sau của hình)

10.4 Lệ phí xét tuyển:

 - Lệ phí xét tuyển: 420.000 đ

10.5 Nhận Hồ sơ tuyển sinh:

- Thời gian nhận Hồ sơ tuyển sinh: kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 10/6/2022

- Địa điểm nhận Hồ sơ: thí sinh liên hệ nộp hồ sơ tại:

  + Khoa Sau đại học

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 38212590

+ Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu

  • Tầng trệt, 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:  (028) 38 971652

11. Thời điểm công bố kết quả xét tuyển và khai giảng

- Thời điểm công bố kết quả dự kiến: khoảng 03 tuần sau ngày hết hạn nộp hồ sơ.

- Khai giảng dự kiến: Tháng 7 năm 2022

12. Bổ sung kiến thức, dạy và thi chứng chỉ tiếng Anh

12.1. Bổ sung kiến thức

- Thí sinh dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành gần, chuyên ngành khác với chuyên ngành dự tuyển phải học các môn bổ sung kiến thức đại học (Phụ lục 1).

- Các lớp bổ sung kiến thức được tổ chức vào các buổi tối trong tuần và cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật.

Thông tin mở lớp bổ sung kiến thức đại học dành cho thí sinh dự thi cao học năm 2022 thí sinh xem Tại đây

12.2. Dạy và thi chứng chỉ tiếng Anh

- Thí sinh chưa đạt điều kiện về năng lực tiếng Anh theo quy định tại mục 6, nếu có nhu cầu Trường sẽ tổ chức lớp học và thi chứng chỉ.

Thông tin khai giảng lớp ôn tập kiến thức tiếng Anh bậc 3 và bậc 4 cho thí sinh có nhu cầu dự tuyển chương trình thạc sĩ năm 2022 thí sinh xem Tại đây

12.3. Liên hệ đăng ký học bổ sung kiến thức và chứng chỉ tiếng Anh:

      - Bổ sung kiến thức đại học: Trung tâm đào tạo Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng Số 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Điện thoại: (028) 38 216 096 hoặc 0966368963.

       - Chứng chỉ tiếng Anh: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, Điện thoại: (028) 38 214 055

 

Thông tin liên hệ:

1. Khoa Sau đại học

- Địa chỉ: Tầng trệt Số 36 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 38 212 590

- Email: khoasaudaihoc@buh.edu.vn

- Website: buh.edu.vn, tuyensinh.buh.edu.vnkhoasdh.buh.edu.vn.

-  Fanpage: https://www.facebook.com/hub.saudaihoc

2. Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu

     Địa chỉ:
         -  Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
         -  Nhà Hiệu bộ - 56 Hoàng Diệu 2 – Phường Linh Chiểu – TP. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

     Điện thoại: 028. 38211704 -   (028). 38971652
     Hotline : 0888 35 34 88 

 

Mau 01. Phieu dang ky du tuyen.docx Download
Mau 02. Ly lich ca nhan nguoi du tuyen.docx Download
Phụ lục 1- Thông tin danh mục ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo và các học phần phải học bổ sung tương ứng.pdf Download

On February 10, 2023, Ho Chi Minh University of Banking (HUB) held the signing ceremony of cooperation agreement with Griffith University, Australia (GU).

At 9:00 am on January 9, 2023, at the Great Hall of HCM University of Banking (HUB) at 36 Ton That Dam took place the opening ceremony and the plenary session of the sixth econometric conference - ECONVN2023 with the theme "Optimal Transport Statistics for Economics and Related Topics"

On the afternoon of January 11, 2023, Ho Chi Minh University of Banking (HUB) held the signing ceremony of cooperation agreement with EM Normandie Business School of the French Republic. Attending the ceremony on the side of HUB were Assoc.Prof.Dr. Nguyen Duc Trung - Acting Rector and representatives of leaders of units in the school. On the side of EM Normandie Business School, there were the att

The beauty and intelligence playground for female students of Ho Chi Minh University of Banking in 2022 was a great success, having selected young talented and beautiful faces for HUB to continue training towards bigger pageants. Miss Banking will represent HUB in carrying out the mission of spreading love, giving community value and developing the HUB brand in the coming time.

After 5 days of effective work, on the afternoon of December 17, 2022, Ho Chi Minh University of Banking (HUB) and the Center for Accreditation - National University of Ho Chi Minh City and the external evaluation team held the Closing Ceremony of the official survey for the external assessment at the Banking University of Ho Chi Minh City.