Toạ đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 16/6/2023, tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì Tọa đàm có đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Bí thư đảng ủy Cơ quan - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí PGS.TS. Đoàn Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí PGS.TS. Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Đảng uỷ -  Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; 

Dự Tọa đàm, về phía Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, bí thư các Chi bộ, trưởng, phó các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường; về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng, ban biên tập tại Hà Nội và toàn thể cán bộ, viên chức Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu dẫn đề Tọa đàm, đồng chí Phạm Thị Thinh – Phó Bí thư đảng ủy Cơ quan - Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày báo cáo nội dung cốt lõi của tác phẩm.

Đ/c Phạm Thị Thinh – Phó Bí thư đảng ủy Cơ quan Chính trị quốc gia Sự thật - Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập nxb trình bày báo cáo

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn ấy đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dù ở bất kỳ cương vị nào và đã trải qua hơn 50 năm công tác kể từ khi còn là một Biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản cho đến nay là người đứng đầu Đảng ta.

 Phát biểu tại toạ đàm, PGS.TS Đoàn Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Ngân hàng TPHCM cho rằng:Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị rất quan trọng góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của cuốn sách đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người học trong toàn trường. Tham gia tọa đàm nghiên cứu nội dung cuốn sách này để cấp ủy và chính quyền, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên trong toàn trường nắm vững tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng; đây cũng là dịp để mỗi cấp ủy, cá nhân, chính quyền, đản viên và mỗi cá nhân soi rọi mình và nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình khi thực hiện các chức trách, nhiệm vụ, đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng hệ thống chính trị nhà trường ngày càng trong sạch vững mạnh tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tại tọa đàm hôm nay, đã nêu bật được nội dung cốt lõi giá trị tác phẩm để áp dụng vào thực tiễn đặc biệt đối với việc tu dưỡng rèn luyện đảng viên hiện nay cũng như công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng và chính quyền của Trường.

PGS. TS Đoàn Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy – Chủ thịch HĐT phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” được tổ chức nhằm làm sáng rõ hơn, quán triệt, lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn tại các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị. Từ những phân tích đa chiều, ý kiến, tham luận tại Tọa đàm đã quán triệt, làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, thống nhất cao một số vấn đề sau đây:

Một là, tác phẩm của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp.

Hai là, tác phẩm của Tổng Bí thư đã chỉ rõ vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “phòng ngừa từ xa, từ sớm”, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”.

Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” không chỉ giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác, đóng góp hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác và Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Dự Lễ ký kết, về phía Trường Đại học Ngân hàng có đồng chí Đoàn Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí PGS.TS. Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các khoa, đơn vị trực thuộc Trường.Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo đó, nội dung công tác phối hợp giữa hai cơ quan gồm:

Một là, về công tác xuất bản: Triển khai ký kết hợp đồng và tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản sách, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên, bao gồm: Các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học do Nhà trường đảm nhiệm. Các công trình khoa học có giá trị do Nhà trường và cán bộ, giảng viên chủ trì nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về chính sách và các chuyên ngành có liên quan. Các đề tài nghiên cứu khoa học của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị khác do Nhà trường chủ trì nghiên cứu, biên soạn.

Hai là, về công tác phát hành: Phối hợp tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phát hành, quảng bá ấn phẩm của Nhà xuất bản đến cán bộ, giảng viên, sinh viên thông qua phương thức đa dạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động của Nhà trường. Phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm phát triển văn hóa đọc gắn với tuyên truyền, giới thiệu sách; nâng cao hiệu quả, chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học.

Ba là, về công tác nghiên cứu khoa học: Hai cơ quan thường xuyên trao đổi, đề xuất, tư vấn chủ đề, nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, thực hiện đề tài đảm bảo tính đa dạng, đổi mới, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước giao.

   Bốn là, về các hoạt động phối hợp khác: Nhà xuất bản và Nhà trường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng HUB kí kết hợp tác với Đ/c Nguyễn Thị Thinh -  Phó Bí thư đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập nxb

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản chính trị quốc Sự thật đã trao tặng 3 tủ sách điện tử cho trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh gồm tủ sách: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tủ sách Chi bộ điện tử”. Đại diện lãnh đạo Nhà trường, PGS TS. Đoàn Thanh Hà – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng trường cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Nhà xuất bản chính trị quốc Sự thật đối với Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông qua việc trao tặng những tủ sách, ẩn phẩm có giá trị rất lớn đối với công tác học tập, nghiên cứu lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại những quan điểm sai trái thù địch. Lãnh đạo Nhà trường,  tập thể đảng viên, cán bộ, giảng viên, người học sẽ sử dụng một cách hiệu quả nhất, qua đó lan tỏa các giá trị đến tất cả mọi người."

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng tủ sách điện tử cho trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

Lễ ký kết được tổ chức thành công góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

VOH đưa tin

HTV9 đưa tin

 

Tin và hình ảnh: Phòng TVTS&PTTH