Hội nghị khoa học Kinh tế trẻ năm 2020

“Cơ hội và thách thức của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”
“Cơ hội và thách thức của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”
Nhằm xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất giữa các nhà khoa học trẻ về nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học kinh tế trẻ năm 2020 với chủ đề “Cơ hội và thách thức của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
Video khác