HUB | Diễn đàn kinh tế vĩ mô - HTV9

Sáu tháng đầu năm 2023, sự biến động của nhiều nền kinh tế tiên tiến trên thế giới đi kèm với những rủi ro bất ổn khác cho thấy viễn cảnh tăng trưởng là khá mong manh. Là một quốc gia với độ mở thương mại lớn, Việt Nam gần như không nằm ngoài tác động của các xu thế kể trên. Nếu những quyết sách không được điều chỉnh kịp thời và thích ứng với môi trường ngày một biến động hiện nay, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 sẽ thực sự làm một vấn đề khó khăn mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định về tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2023.

 Nhằm nhận định rõ những cơ hội, thách thức mang lại cho nền kinh tế Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, ngày 18 tháng 7 năm 2022 trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức Diễn đàn kinh tế vĩ mô với chủ đề “Vượt gian khó đón tương lai.

Video khác