Hội thảo Khoa học Quốc tế thường niên lần thứ tư năm 2021 về kinh tế lượng (ECONVN2021)

Hội thảo quốc tế thường niên về Kinh tế lượng (International Econometric Conference of Vietnam - ECONVN) là diễn đàn học thuật uy tín nhằm trao đổi, bổ sung làm sâu sắc thêm tri thức khoa học, cập nhật tri thức khoa học mới cho đội ngũ khoa học trong nước và quốc tế đặc biệt là các nhà khoa học và giảng viên các Trường đại học và Học viện. Hội thảo quốc tế thường niên về Kinh tế lượng đã được trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức ba lần với các chủ đề thu hút sự quan tâm của các chuyên gia trong và ngoài nước như “Kinh tế lượng cho Ứng dụng Tài chính”, “Ngoài các phương pháp xác suất thống kê truyền thống trong kinh tế học”, “Khoa học dữ liệu cho kinh tế lượng tài chính”.

Video khác