Một số đơn vị báo đài tham gia đưa tin về Hội thảo kinh tế vĩ mô: Vượt trên trạng thái "bình thường mới" - Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020

Báo Cafef
http://cafef.vn/vuot-tren-trang-thai-binh-thuong-moi-viet-nam-se-giu-nhip-tang-truong-trong-nam-2020-20200105190510877.chn

Báo Tiền phong
https://www.tienphong.vn/kinh-te/gia-thit-heo-van-la-dieu-kho-luong-trong-nam-2020-1506609.tpo

Báo Dân Việt
http://danviet.vn/kinh-te/xu-huong-binh-thuong-moi-dat-nen-kinh-te-viet-nam-truoc-cac-rui-ro-tai-chinh-1047715.html

HTV
https://www.youtube.com/watch?v=3fLJCp8mmKY&feature=youtu.be

VOH online
https://voh.com.vn/kinh-te/nam-2020-luat-dau-tu-cong-moi-kich-hoat-tot-hon-cho-kinh-te-viet-nam-349939.html

VOV5
https://vovworld.vn/vi-VN/kinh-te/viet-nam-se-giu-nhip-tang-truong-trong-nam-2020-816614.vov

Báo Cung & Cầu
https://cungcau.vn/nam-2020-viet-nam-giu-vung-da-tang-truong-d192994.html

Sài Gòn Đầu tư 
https://saigondautu.com.vn/kinh-te/viet-nam-giu-nhip-tang-truong-trong-nam-2020-75808.html

Báo mới
https://baomoi.com/viet-nam-giu-nhip-tang-truong-trong-nam-2020/c/33560775.epi

Báo Công thương
https://congthuong.vn/viet-nam-giu-nhip-tang-truong-kinh-te-trong-nam-2020-131090.html

Báo Dân trí
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/xuat-khau-cua-viet-nam-2020-duy-tri-muc-thang-du-cua-nam-2019-20200107223558810.htm

Thời báo Tài chính Việt Nam
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-01-07/kinh-te-viet-nam-tiep-tuc-tang-truong-trong-nam-2020-81204.aspx

Báo Người Lao Động
https://diaoc.nld.com.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/viet-nam-se-giu-nhip-tang-truong-trong-nam-2020-20200108074522738.htm

Báo Tiêu dùng
https://tieudung.vn/thi-truong/du-bao-gia-heo-hoi-ngay-mai-81:-nhieu-tin-hieu-tang-38531.html?gidzl=YFTMHVGqBbYBxbv3zY8hM8daMa_j82i3bUrOJ-jyA56Ix0mUx7r_KyA_Nn-uBYXIaUnU7ZHAz44kypCYN0

Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu - BUH