Hội thảo kinh tế với chủ đề  “Vượt trên trạng thái “Bình thường mới” – Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020”

Hội thảo kinh tế với chủ đề “Vượt trên trạng thái “Bình thường mới” – Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020”

Vào lúc 13g30 ngày 06/01/2020 (Thứ Hai) tại Hội trường lầu 2, Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh (Số 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra Hội thảo  kinh tế với chủ đề  “Vượt trên trạng thái “Bình thường mới” – Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020”.