Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam thường niên Năm 2019 Thị trường Tài chính - Tiền tệ - Bất động sản trước khúc quanh quyết định

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam thường niên "Năm 2019: Thị trường Tài chính - Tiền tệ - Bất động sản trước khúc quanh quyết định"

Tiếp nối thành công của Hội thảo “Báo cáo kinh tế vĩ mô - lần 1, tháng 7 năm 2018”, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức buổi Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam thường niên “Năm 2019: Thị trường Tài chính – Tiền tệ - Bất động sản trước khúc quanh quyết định”.