Sự kiện “Khai mạc và công bố kết quả vòng 1 Cuộc thi Người bán hàng xuất sắc - EXCELLENT SALESMAN 2023

Sự kiện “Khai mạc và công bố kết quả vòng 1" Cuộc thi Người bán hàng xuất sắc - EXCELLENT SALESMAN 2023

Ngày 13/5/2023 - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM đã tổ chức thành công sự kiện khai mạc và công bố kết quả vòng 1 của cuộc thi học thuật gắn liền với hoạt động kinh doanh thực tiễn, cuộc thi “NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC - EXCELLENT SALESMAN 2023”.